Atnaujintas 2006 rugpūčio 18 d.
Nr.61
(1461)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Rožinio mylėtojų šventė

Renginiui atminti medelį pasodino
vyskupas Jonas Kauneckas

Šv. Mišių koncelebracijai
vadovavo kan. dr. Robertas
Pukenis (viduryje)

Grupė Gyvojo rožinio
draugijos narių

Rugpjūčio 6 dieną, sekmadienį, pirmą kartą Anykščių Šv. Mato bažnyčioje surengtas Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos susitikimas. Apie 800 šios draugijos narių, atvykusių į Anykščius iš įvairių Lietuvos kampelių, šį susitikimą skyrė kunigui kankiniui Alfonsui Lipniūnui paminėti. Pati rožinio istorija yra pakankamai sena, ji siekia šv. Dominyko laikus. Jau tada jo draugijos veikė Italijoje ir Prancūzijoje, kai kurios jų buvo itin garsios. 1646 metais žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius pranešė Vatikanui, jog jo visose parapijose veikia Rožinio draugijos. Gyvojo rožinio draugija atsirado ir Lietuvoje prie visų parapijų. Tokių brolijų tikslas buvo išmokyti žmones skaityti ir rašyti. Gyvojo rožinio draugiją sudaro būreliai, kurių kiekvienas vienija po 20 žmonių.

Šv. Mišias aukojo vyskupo generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis, Anykščių klebonas dekanas kun. Stanislovas Krumpliauskas ir altaristas kun. Bronius Žilinskas. Pasveikinti Gyvojo rožinio draugijos narių į Anykščius atskubėjo ir Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Kalbėdamas apie stebuklingą rožinio galią vyskupas pateikė pavyzdį, kaip paprastos kaimo moters kalbamas rožinis, malda nulėmė net nepriklausomybės siekusios Airijos likimą.

Prisimindamas kunigą A.Lipniūną, kurį siekiama paskelbti šventuoju, vyskupas pasakojo, kaip pokalbis mintimis su į Amžinybę iškeliavusiu kunigu jam sugrąžino sveikatą...

Pirmasis Gyvojo rožinio draugijos narių susitikimas įvyko pernai Utenoje. Tada susirinko per 560 žmonių. Šiemet atvyko daugiau – beveik 800. Tie, kurie randa laiko minutę kitą suklupti Rožinio maldai kasdien pasimelsti, yra tarsi bažnyčios elitas.

Šiam renginiui buvo ruoštasi gerą pusmetį, o rugsėjo mėnesį draugijos nariai lankysis Šiluvoje. Jau treti metai panevėžiečiai kur nors važiuoja kiekvieną mėnesį ir grįžta iš tų kelionių dvasiškai daug šviesesni. Bažnyčioje susirinkusieji ėjo Kryžiaus kelią, maldą vedė klerikas Justas Jasėnas. Po šv. Mišių vyko agapė. Susirinkusieji dalijosi džiaugsmu ir duona kasdienine, susibūrę kartu, giedojo giesmeles.

„Norime kviesti visus Lietuvos žmones jungtis į Rožinio draugiją, melskimės ir darykime Lietuvą šviesesnę, geresnę. Juk ta maža „bakterija“, kuri įsiveisė ir persikėlė į Panevėžį, tapo „liga“. Tegul rožinio malda visoje Lietuvoje tampa „epidemija“, kad mes visi melstumės“, – sakė Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos vadovė Nijolė Gylienė.

Bažnyčioje buvo surengta maldos loterija – kad šio renginio dalyvis pasimelstų ta intencija, kurią ištraukė. Kortelėse buvo įrašyta įvairių intencijų. Kiekvienam išsitraukusiam reikėjo visą savaitę melstis ta intencija. Štai aš išsitraukiau kortelę, kurioje parašyti žodžiai: „Už valstybės vadovus – 10 Tėve mūsų...“. Visą savaitę turėjau melstis, kad Lietuvos valdžia nebūtų korumpuota, kad mylėtų Dievą ir Lietuvos žmones.

Zenonas ŠIAUČIULIS

Anykščiai

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija