Atnaujintas 2006 rugpūčio 18 d.
Nr.61
(1461)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Lietuvos Caritas vasaros stovykla-seminaras

Liepos 17-21 dienomis Šventojoje vyko tradicinė Lietuvos Caritas vasaros stovykla-seminaras, kurioje dalyvavo apie 100 Caritas centro, visų vyskupijų Caritas, socialiniuose projektuose ir įstaigose dirbančių savanorių ir darbuotojų su savo šeimų nariais. Stovyklos dalyviai gyveno Švč. M. Marijos, Jūrų Žvaigždės, parapijos poilsiavietėje. Jie kasdien dalyvavo parapijos bažnyčioje aukotose šv. Mišiose, aptarė šiuo metu per Caritas struktūras visoje Lietuvoje vykdomo ES intervencinių maisto atsargų dalijimo nepasiturintiesiems problemas, analizavo karitatyvinei veiklai skirtus Bažnyčios dokumentus. Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas stovyklos dalyvius supažindino su popiežiaus Benedikto XVI enciklikos Deus caritas est turiniu ir pagrindiniais akcentais, direktoriaus pavaduotoja Janina Kukauskienė pristatė ŽIV/AIDS problematiką ir pasaulinio Caritas Internationalis tinklo poziciją šiais klausimais (ligonių neteisiantis, nesmerkiantis požiūris, konkreti pagalba, grėsminga susirgimų plėtra Rytų Europoje, kaimyninėse Lietuvai šalyse, tad reikia ruoštis atremti šį iššūkį). Buvo peržiūrėtas šiemet sukurtas dokumentinis filmas Dievas yra meilė (rež. Dalius Ramanauskas), pasakojantis apie Caritas istoriją ir dabartį pasaulyje ir Lietuvoje. Filmas skirtas viešumos darbui – karitatyvinės minties, solidarumo su vargstančiaisiais, savanoriavimo idėjos sklaidai visuomenėje, per masinės informacijos priemones.

Stovyklautojai surengė savos kūrybos vakarą, taip pat atspindėjusį linksmas ir liūdnas kasdienės Caritas veiklos patirtis. Vakarą palydėjo muzikės Jūratės Dailydėnienės skaidrios giesmės ir Zitos Pranskevičienės eilės.

Vieną stovyklos dieną Šventojoje susirinkę Caritas bendradrabiai paskyrė dvasiniam susikaupimui. Konferencijas ir mąstymus šioms trumpoms rekolekcijoms įžvalgiai ir aktualiai parengė Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. teol. lic. Kęstutis Kėvalas, kaip nedalomą visaverčio krikščioniško gyvenimo vienovę apžvelgęs žmogaus santykį su savimi pačiu, su kitais žmonėmis ir su Dievu.

Tokio pobūdžio Caritas bendradarbių stovyklos-seminarai Šventojoje, gavus Vokietijos katalikų fondo Renovabis finansavimą, rengiami nuo 2003 metų. Ši stovykla yra jau ketvirtoji. Renginio tikslas – stiprinti organizacijos narių krikščioniškąją tapatybę ir bendruomenės jausmą, suteikti įvairiems veiklos barams reikalingų žinių, taip pat ir padėkoti darbuotojams, savanoriams, jų šeimų nariams už neafišuojamus, tyliai atliekamus, bet neretai didelės įtampos ir pasiaukojimo reikalaujančius artimo meilės darbus.

Lietuvos Caritas informacija

Šventoji

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija