Atnaujintas 2006 rugpjūčio 25 d.
Nr.63
(1463)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Sąskrydis – krikščionių demokratų gyvybingumo įrodymas

LKD pirmininkas Valentinas
Stundys raginamas rinkimų
kampanijos metu nusidažyti
plaukus trimis spalvomis

Lietuvos krikščionys demokratai rugpjūčio 12-13 dienomis rinkosi į pirmąjį savo partijos vasaros sąskrydį. 430 LKD narių su šeimomis susirinko Panevėžio rajone esančioje „Šilelio“ stovyklavietėje, kurioje visus pasitiko griežti trys „muitininkai“ – Onutė Juospaitienė, Vitalijus Satkevičius bei Paulius Saudargas. Visi buvo iškratyti, suregistruoti, o „muitininkų“ darbo rezultatai paskelbti sąskrydžio atidarymo metu.

Atidarydamas LKD sąskrydį, partijos pirmininkas Valentinas Stundys džiaugėsi, kad krikščionys demokratai, įveikę visas kelionės kliūtis, sėkmingai susirinko drauge praleisti laiko. Paskelbus sąskrydžio pradžią, pakelta naujoji LKD vėliava, o sąskrydžio dalyviai sugiedojo Lietuvos himną.

Rugpjūčio 12 dienos popietė buvo skirta įvairioms varžyboms, kurių metu sportinį pranašumą aiškinosi skyrių komandos ir pavieniai LKD nariai. Stipriausieji virvės traukimo varžybose pasirodė Panevėžio ir Druskininkų skyrių jungtinė komanda. Ši komanda išsiskyrė ir lyderių gausa: čia rungėsi LKD vicepirmininkas, Druskininkų skyriaus pirmininkas ir žymus lengvaatletas Algirdas Šakalys, Panevėžio miesto vicemeras ir skyriaus vadovas Petras Luomanas, ambasadorius prie Šventojo Sosto Vatikane Algirdas Saudargas.

Strėlyčių mėtymo čempionate nugalėtojais tapo Zigmo ir Virgilijos Kybartų šeima iš Kelmės. Radviliškio skyrius tapo nugalėtojais krepšinio „trys prieš tris“ varžybose. Šio skyriaus komanda nugalėjo ir kvadrato rungtynėse. LKD Radviliškio skyriaus pirmininkas ir Radviliškio meras Antanas Čepononis puikiai mobilizavo skyriaus žmones ir pelnė aktyviausio skyriaus titulą šiame sąskrydyje. Vakare šio rajono Patiršnio kultūros namų muzikantai linksmino vakaronės dalyvius.

Baudų metimo rungtynėse taikliausiu metiku tapo Kęstutis Kaminskas iš Molėtų skyriaus. Orientacinėse varžybose nugalėtojai buvo net trys (surinkę po vienodai taškų): Vilniaus, Kelmės ir Kauno rajono skyrių atstovų komandos.

Po varžybų krikščionys demokratai rinkosi prie vėliavos, kurią pašventino Pušaloto klebonas kun. Albertas Kasperavičius, vėliau stovyklavietėje buvo aukojamos šv. Mišios už tautos ir kiekvieno iš mūsų atsinaujinimą. Po šv. Mišių prie bendro stalo susėdo vakarienei ir vakaronei, kurios metu susirinkusiuosius linksmino panevėžiečių „Žemynos“ ansamblis bei muzikantai iš Radviliškio.

Rugpjūčio 13 dienos ryte sąskrydžio dalyviai rungėsi oratorystės konkurse. Petrui Šukiui, Skuodo skyriaus pirmininkui, teko įtikinti V.Stundį rinkimų kampanijos metu nusidažyti plaukus trimis spalvomis. Paulius Saudargas įtikinėjo visus pasilikti sąskrydyje dar bent savaitę, Pasvalio vicemeras ir skyriaus pirmininkas aiškino, kad geriant čiobrelių arbatą didėja lojalumas ir meilė LKD partijai. „Muitininkei“ O.Juospaitienei teko visus savo kalba sugraudinti ir sujaudinti iki ašarų. Daugiausia ovacijų sulaukė Romualdo Kašubos iš Vilniaus kalba, kuria jis turėjo aukcione kuo brangiau parduoti kamuolį. R.Kašuba bei O.Juospaitienė ir tapo oratorystės konkurso nugalėtojais.

Sąskrydyje įteiktos ir metų nominacijos vienaip ar kitaip LKD pasižymėjusiems krikščionims demokratams: išeivijos atstovui Pranui Povilaičiui, Vitalijui Satkevičiui, valdybos narei Loretai Kudarienei, ilgametei LKD finansininkei Ritai Barzdenienei, Juozui Pelioniui, Albertui Šimėnui, Algirdui Klimaičiui. Metų mero titulas atiteko V.Stundžiui už dešimtmetį trunkančią nepaprastą meilę Molėtams. Radviliškio skyrius tituluotas metų skyriumi.

Uždarant sąskrydį buvo paskelbta, kad kitą vasarą sąskrydis vyks Pasvalio stovyklavietėje. LKD pirmininkas V.Stundys Pasvalio skyriaus pirmininkui linkėjo tapti meru ateinančiuose savivaldybių rinkimuose. Sąskrydį vainikavo – tiesiogine prasme – visi sąskrydžio dalyviai, susikibdami už rankų į vieną didžiulį ratą bei dainuodami „Ilgiausių metų“.

Mindaugas Lingė,
LKD rinkimų į savivaldybių tarybas štabo vadovas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija