Atnaujintas 2006 rugpjūčio 25 d.
Nr.63
(1463)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Angelų slėnis – prie Nevėžio

Iš kairės: Miežiškių seniūnas
Juozas Bartulis, kultūros centro
direktorė Birutė Petrulaitienė
ir bendruomenės pirmininkas
Saulius Skrebė prie Angelų slėnio

Šalia senojo tilto per Nevėžio upę, Miežiškiuose, atsirado Angelų slėnis. Tokį pavadinimą įgijo kultūrinių renginių aikštelė, nes joje „apsigyveno“ net aštuoni angelai.

Eidamas į bažnyčią, Miežiškių klebonas kun. Rimantas Visockis dažnokai stabtelėdavo ties šia vieta. Jam ir kilo mintis, kad čia reikėtų padaryti kažką gražaus, nepaprasto ir pakilaus. Savo nuomonę klebonas išsakė seniūnui Juozui Bartuliui, bažnyčiai artimam žmogui. Miežiškių bendruomenė, kultūros centras irgi pritarė, jog būtina aikštelėje kažką keisti.

Miškų urėdija parūpino ąžuolų, rajono savivaldybė parėmė lėšomis. Nors buvo vasara, daugeliui atostogų metas, tačiau padirbėti Miežiškiuose mielai sutiko Dalius Dirsė iš Naujamiesčio. Kartu su profesionaliu tapytoju ir medžio drožėju atvyko jo mokinys Martynas Povilauskas. Prie jų prisidėjo miežiškėnas Julius Gasaitis, nagingas rankas turintis vyras. Kad medžio meistrai būtų sotūs, rūpinosi kultūros centro darbuotojos. Vyrai dirbo iš peties. Kėlėsi anksti, per pačius karščius ilsėjosi, todėl kirviai ir kaltai poškėjo iki sutemų. Per savaitę sugebėjo padaryti gana daug. Kas regėjo dirbančius, stebėjosi tokiu atkaklumu. Taip atsirado patraukliai atrodančios sūpuoklės, suolai su skulptūromis jų galuose bei kitokie medžio dirbiniai. Išsiskiria J.Gasaičio kūrinys. Medinio suolo viename gale išskaptuota ausis, į kurią galima išsakyti savo nuodėmes ar pageidavimus. Kitame jo gale išpjaustyta ausis, kuri stebi, ar sakoma tiesa. Sustatyti drožinius padėjo viešiesiems darbams priimti žmonės ir miestelio jaunimas. Vietovė, kurioje yra net aštuonios angelų skulptūros, pavadinta Angelų slėniu. Palaikyti tvarką jame pažadėjo jaunieji miežiškėnai, nes jie čia dažniausi svečiai.

Bronius VERTELKA

Miežiškiai,

Panevėžio rajonas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija