Atnaujintas 2006 rugpjūčio 25 d.
Nr.63
(1463)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Atlaiduose dalyvavo Prezidentas

Prezidentas Valdas Adamkus
su žmona Alma Žolinės
atlaiduose Pažaislyje

Pažaislis. Rugpjūčio 15 dieną Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčioje, gausiai dalyvaujant kauniečiams ir garbiems svečiams – Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui su žmona Alma, buvo švenčiama Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų šventė. Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, drauge su juo koncelebravo svečias iš JAV Čikagos arkivyskupo vikaras vyskupas Gustavas Garcia Siller, taip pat keliolika miesto parapijų kunigų.

Per pamokslą arkiv. S.Tamkevičius paminėjo, jog Žolinės šventė Pažaislyje „nuo šių metų bus skirta puoselėti ir ugdyti dvasines vertybes, be kurių laisvė gali tapti didžiausia nelaisve“. Ganytojas pakvietė susirinkusiuosius geriau įsižiūrėti į Dievo Sūnaus Gimdytojos paveikslą – apaštalo Jono regėjime matytą saule apsisiautusią moterį, ant kurios galvos spindėjo dvylikos žvaigždžių vainikas, ir pamąstyti, kodėl kaip tik Mariją, o ne kurią nors kitą žmonių giminės dukterį Viešpats išsirinko būti savo Motina. Pasak arkivyskupo, Viešpats išsirinko nuolankią savo tarnaitę ir visiems amžiams parodė, jog besiremiantys Dievo pagalba ir Marijos nuolankumo pavyzdžiu istorijos eigoje tampa „labai reikalingais įrankiais atliekant didelius Viešpaties darbus“. Arkivyskupas kalbėjo apie kiekvieno žmogaus pasirinkimą – klausyti Dievo ar savęs – ir apgailestavo, jog per mažai žmonių paklūsta Dievo balsui; o jų, besiremiančių Dekalogu ir Evangelijos šviesa, šiandien ypač reikia visuomenei, kad „nebūtų tų negarbingų politinių rietenų, to kasdienio nesusikalbėjimo (…), kai siekiama ne tiesos ir teisingumo, o tik suniekinti oponentus“.

Šv. Mišių metu ir joms pasibaigus giedojo Kauno valstybinis choras (vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis) bei solistės Irena Milkevičiūtė ir Asmik Grigorian. Šis koncertas pratęsė šiemetinio XI Pažaislio muzikos festivalio renginių ciklą.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba

Nuotrauka iš www.president.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija