Atnaujintas 2006 rugpjūčio 25 d.
Nr.63
(1463)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Alytaus dekanate

Per atlaidus atidengtas paminklas buvusiam klebonui

Paminklas kun. Alfonsui
Petruliui Pivašiūnuose

PIVAŠIŪNAI. Rugpjūčio 12-19 dienomis vyko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidai. Rugpjūčio 15 dieną į šią stebuklingais išgijimais garsėjančią vietovę susirinko iki 30 tūkst. maldininkų iš visos Lietuvos ir užsienio. Maldininkai, nešini žolynų, gėlių ir javų puokštėmis, rinkosi atnaujintoje Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje ir šventoriuje. Tikintieji šiemet bažnyčią ir jos prieigas papuošė 50 metrų ilgio rūtų juosta ir žolynų girliandomis.

Pivašiūnus garsina stebuklingu vadinamas Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas. Šis paveikslas daugiau kaip 200 metų išliko nenukentėjęs net per kelis kartus medinėje bažnyčioje vykusius gaisrus. 1988 metais popiežius Jonas Paulius II dovanojo Pivašiūnų Mergelei brangakmenių karūną ir suteikė Nuliūdusiųjų paguodos titulą. Tikintieji meldžiasi prie šio paveikslo, prašydami stebuklingo išgijimo, asmeninių malonių ar tikėdamiesi Dievo pagalbos svarbiuose darbuose.

Nuo seno yra garsūs Pivašiūnų Žolinės atlaidai. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą maldininkai į Pivašiūnus eidavo procesijomis, nešini bažnytinėmis vėliavomis ir altorėliais. Keliaudavo keletą dienų, nakčiai apsistodami pas ūkininkus. Pivašiūnuose jie apsigyvendavo pas vietinius žmones ar nakvodavo tiesiog po atviru dangumi. Tradicijos gyvos ir dabar. Žolinės atlaidai vyksta aštuonias dienas. Kiekvieną dieną tikintieji meldžiasi vis kita intencija – už dvasininkus, pedagogus, tikybos mokytojus, „Caritas“ darbuotojus, ligonius, šeimas, jaunimą, buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Atlaidų metu susitinka ir bendrauja giminės, artimieji.

Po užsitęsusių liūčių rugpjūčio 15 dieną džiugino šiltas, saulėtas oras. Per šv. Mišias buvo meldžiamasi už žemdirbius, prie altoriaus buvo aukojami žolynai ir vaisiai, o žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė atnašavo simbolinį duonos kepalą. Maldininkai džiaugėsi, kad Dievas išklausė jų maldų ir po užsitęsusios sausros Dzūkijos žemę atgaivino lietus, atsigavo augalai, miškuose pradėjo dygti grybai. Pamaldoms vadovavęs popiežiaus Benedikto XVI apaštalinis nuncijus Peteris Stefanas Zurbrigenas sakė, kad Pivašiūnų bažnyčią įsteigė vienuoliai benediktinai, kurių svarbiausias šūkis – „Ora et labora!“ (lot. Melskis ir dirbk!). Todėl reikia pačiam stengtis, tai ir Dievas padės.

Procesijoje aplink Pivašiūnų šventovę buvo nešamos ne tik bažnytinės vėliavos, bet ir Lietuvos bei Vatikano valstybinės ir naujoji Pivašiūnų miestelio vėliava. Ją ir miestelio herbą pašventino Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis. Pasak Alytaus rajono savivaldybės merės Monikos Ražanauskienės, Heraldikos komisija ir dailininkas Arvydas Každailis atsižvelgė į Pivašiūnų gyventojų pageidavimą, kad miestelio herbe ir vėliavoje būtų pavaizduotas šią vietovę plačiai išgarsinęs Švč. Mergelės Marijos paveikslas.

Po pamaldų žmonės dar neskubėjo skirstytis. Iš Pivašiūnų kilusio Seimo nario Algirdo Vrubliausko iniciatyva šalia bažnyčios, priešais seniūniją, buvo pastatytas, o šią prasmingą dieną atidengtas ir pašventintas paminklas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui kun. Alfonsui Petruliui. Jis nuo 1909 metų iki 1927 m. gegužės 30 d. buvo Pivašiūnų parapijos klebonas. Čia propagavo tautiškumą ir blaivybę, jo iniciatyva buvo įsteigta biblioteka ir skaitykla.

Pivašiūnų vidurinėje mokykloje buvo surengta paroda „Pivašiūnai gyvi savo istorijoje“, o vakare prie Ilgio ežero vyko šventinis vakaras. Po sveikinimų Pivašiūnų herbo įteikimo proga koncertavo Alytaus rajono Pivašiūnų ir Venciūnų kaimo kapelos, Punios ir Venciūnų jaunimo folkloro ansambliai. Vėliau vyko Ryčio Cicino ir grupės „Rokada“ koncertas bei jaunimo diskoteka.

Jau yra tapusi tradicija, kad penkti metai iš eilės Pivašiūnuose atlaidų metu talkina ir šauliai. Žolinės atlaidų išvakarėse, pirmadienį, Daugų būrio jaunieji šauliai padėjo nešioti suolus, kėdes ir kitą bažnytinį inventorių, o naktį jie saugojo šventoriuje sumontuotą LRT retransliavimo ir įgarsinimo aparatūrą bei ten pradėtą puošti altorių. Antradienį 30 uniformuotų Alytaus jaunųjų šaulių ir 12 Alytaus 1-os kuopos ne rikiuotės šaulių patruliavo miestelio gatvėse, padėjo kelių policijos pareigūnams sustatyti automobilius ir palaikyti tvarką automobilių stovėjimo aikštelėse, padėjo žmonėms išvengti spūsties prie bažnyčios durų ir prie altoriaus šventoriuje.

Gintaras Lučinskas,
Alytaus apskrities A.Juozapavičiaus
šaulių rinktinės vado pavaduotojas

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija