Atnaujintas 2006 rugsėjo 6 d.
Nr.66
(1466)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pasipriešinimo kovos sūkuriuose

Vienas žymiausių Lietuvos
partizanų vadų Juozas Lukša

Prieš 55 metus, 1951 m. rugsėjo 4 d., ilgai besitęsusios čekistinės baudžiamosios operacijos metu, žuvo vienas žymiausių Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai vadų Juozas Lukša (partizaniniai slapyvardžiai – Skirmantas, Skrajūnas, Kazimieras, Juodis, Mykolaitis, Kęstutis ir kt.). Sovietinės okupacijos metai davė daug didvyrių, tiesiog karžygiškai vedusių ilgą kovą prieš valstybės nepriklausomybės griovimą, ūkio pertvarkymą okupantų reikmėms, naujosios kolchozinės tvarkos ir komunizmo statybos įvedėjus, o ypač prieš sovietinį saugumą ir jo baudžiamųjų operacijų prieš Lietuvos gyventojus ir partizaninio judėjimo vykdytoją NKVD kariuomenę okupuotoje Lietuvoje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija