Atnaujintas 2006 rugsėjo 6 d.
Nr.66
(1466)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Prezidentas pasveikino mokinius

Prezidentas Valdas Adamkus
įteikia būsimų piliečių pasus
Raudonės pirmaklasiams

Rugsėjo 1 – osios ir Laisvės dienos proga Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir ponia Alma Adamkienė apsilankė Pagėgių vidurinėje mokykloje. Prezidentas pasveikino mokinius ir pedagogus naujųjų mokslo metų proga. „Šiandien jūs pirmą kartą atverčiate žinių knygą, kuri jus lydės visą gyvenimą“, - sakė šalies vadovas. Kreipdamasis į mokyklos pedagogus, Respublikos vadovas padėkojo jiems už jų nelengvą, bet reikšmingą darbą. „Visais laikais mokytojai dirbo labai svarbų darbą. Nelengva jiems ugdyti jaunąją kartą šiomis besitęsiančios švietimo reformos sąlygomis. Tačiau visi sunkumai yra neišvengiami jaunos demokratinės valstybės kelyje. Tikiu, kad ateities Lietuvoje mokytojo profesija bus labai aukštai vertinama“, - pažymėjo Prezidentas. Šalies vadovas padėkojo vietos bendruomenei, kuri svariai prisidėjo prie šios mokyklos renovavimo.


Atėjo rugsėjis

Benjaminas ŽULYS

Gražūs skaičiai

Rugsėjo 1-ją mūsų šalyje į klases rinkosi daugiau nei pusė milijono moksleivių, iš jų apie 37 tūkst. yra pirmaklasiai, ir visos mokslo aukštumos jiems yra prieš akis. Šalyje veikia apie 1500 bendrojo lavinimo mokyklų, daugelyje jų pakeisti langai, suremontuoti ir toliau remontuojami stogai, atlikti kiti darbai. Mokykliniams baldams pirkti buvo skirta per šešis milijonus litų. Naujais baldais iš viso dabar aprūpintos 3304 visų šalies savivaldybių mokyklų klasės. Mokyklas, kurios turėjo būti aprūpintos baldais, atrinko pačios savivaldybės.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija