Atnaujintas 2006 rugsėjo 20 d.
Nr.70
(1470)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

„Žadinkime dvasią gyvenimo pilnatvei…“

Istorija, buvus beveidė,

Gal blogin daugiau nebeves, –

Ataidi, ataidi, ataidi

Balsai, nepardavę savęs…

Rugsėjo 15-16 dienomis Palangoje, Vilniaus universiteto svečių namuose „Romuva“, įvyko Lietuvos moterų lygos ir Lietuvai pagražinti draugijos iniciatyva sukviesta dešimtoji konferencija „Moterys ir politika“ tema „Tautinis ir pilietinis – patriotinis ugdymas šeimoje, mokykloje, žiniasklaidoje“.

Šis susitikimas ant Baltijos kranto, Lietuvos kunigaikštienės Birutės tėvonijoje, – tarsi baltos lelijos žydėjimas naktyje, pasak vieno iš kalbėtojų, „demoralizacijos, vulgarėjimo, nudvasėjimo, net nutautėjimo laikotarpiu“ yra visaip reikšmingas, nes viltingas, įrodantis esmingiausią – lietuvių tauta nemiega.

Betgi ar gali būti kitaip? Pačiais niūriausiais mūs kraštui metais išmintingu sąžiningumu, norais išmokslinti ne tik savo šeimos narius, kiekvieną iš vaikų, gebėjimu rasti garbingiausias išeitis sudėtingiausiose gyvenimo situacijose garsėja moterys.

Ir mažne pusantro dešimtmečio mūs valstybės gyvenime gaivia šviesa ryški profesorės, habilituotos daktarės, aktyvios tautotyros metraštininkės Onos Voverienės vadovaujama Lietuvos moterų lyga tebėra ryžtingai ištikima pasirinktajam (Lemties skirtajam) principui – „Visos priemonės geros, kurios veda į gerą tikslą“.

Konferencijoje „Moterys ir politika“ Palangoje, be joje daug vertingų minčių išsakiusių Lietuvai pagražinti draugijos pirmininko Juozo Dingelio, publicisto, antikomunisto ir antiglobalisto Viliaus Bražėno, Kretingos rajono mero pavaduotojo Juozo Mažeikos, itin vertingus pranešimus skaitė mokytoja Lionė Lapinskienė iš Panevėžio, Kauno LML Tarybos narė Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė, LUMA Kauno skyriaus tarybos narė prof. Dalia Brazauskienė, Alytaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. inspektorė Elvyra Aleknavičienė, gydytoja Sigita Lipovienė.

Lietuvos moterų lygos pirmininkė profesorė O.Voverienė pranešime išsamiai analizavo artimiausiu metu Seime pažadėtą svarstyti (ir priimti!) „Ilgalaikę pilietinio ir tautinio ugdymo programą“. Ji teisėtai atkreipė dėmesį į „Programoje“ abejotinai, dar diskutuotinai sudėliotus kai kuriuos „kosmopolitiškus“ akcentus, teiginius. Pavyzdžiui, primygtinai brukama labai bloga, labai netinkama sąvoka „Lietuvos tauta“. „Kodėl ne „lietuvių tauta“? Kas yra toji „Lietuvos tauta“?“, – ryžtingai klausė prof. O.Voverienė, prašydama ne tik susirinkusiųjų į konferenciją Palangoje negailėti savų pastabų ir pasiūlymų rengiant valstybines programas, reikšmingas Lietuvos ateičiai.

Gediminas GRIŠKEVIČIUS

Palanga

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija