Atnaujintas 2006 rugsėjo 20 d.
Nr.70
(1470)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Bendruomenės šventė

Nors nuo Sąjūdžio pradžios prabėgo jau daugiau kaip aštuoniolika metų, o nepriklausoma Lietuva gyvuoja jau septynioliktus metus, bet Lietuvos visuomenė vis dar neranda būdų, kaip parengti geresnę valstybės ir tautos ateitį. Lietuvos žmonės blaškosi, tarytum Lietuva ir joje gyvenanti lietuvių tauta neturėtų ateities. Ir kai kurių žmonių skundas, kad jie vis dar blogai gyvena, tarytum sako, kad mūsų valstybė varžo tautiečių laisvę.

O iš tikrųjų Lietuva šiandien yra viena laisviausių pasaulio valstybių, mūsų tauta yra mokyčiausių pasaulyje, o žmonės – gal ir patys turtingiausi, mat neseniai, rugpjūčio 21 dieną, per Lietuvos radiją buvo pranešta, kad dabar Lietuvoje registruota jau pusantro milijono automobilių. Kurioje pasaulio šalyje jų yra tiek daug?!

Bet kodėl Lietuvos žmonės vis dar nesugeba išrinkti tinkamo Seimo, kuris sugebėtų sudaryti protingą Vyriausybę? Matyt, penkiasdešimt metų varyti į komunistų, komjaunuolių, pionierių, net spaliukų organizacijas, ištrūkę iš tų milijoninių gretų, vis dar nesugeba rasti tinkamo kelio į naujo gyvenimo visuomenines bendrijas, draugijas, politines partijas.

Ir vis dėlto žmonės jau kai kur pradeda jungtis į vietines kaimo ar miestų kvartalų bendrijas. Juk galėtų būti ir vieno didesnio gyvenamojo namo bendrija. Ir tokios tikrai turėtų atsirasti.

Keliolika kaimo bendruomenių yra ir Raseinių rajone, o viena jų – Gervinės bendruomenė rugpjūčio 19 dieną surengė savo šventę. Šventė pradėta šv. Mišiomis, po jų visi grįžo į Pašlynį ir susirinko prie Aleknos ąžuolo, kur ir įvyko oficialus šventės atidarymas. Šio ąžuolo skersmuo – du metrai, aukštis – 28 metrai. 1961 metais miškininkai ąžuolą paskelbė gamtos paminklu, aptvėrė tvorele. 1987 metais ąžuolas pavadintas respublikinės reikšmės paminklu.

Paskui visi nuvyko prie buvusios pradžios mokyklos. Čia, mokyklos kiemelyje, buvo ir kalbų, ir dainų. Paaiškėjo, kad bendruomenė jau turi ir savo vėliavą, yra sukūrusi savo himną. Bendruomenės choras padainavo gražių dainų.

Kadaise šalia didžiulių Lovaičių pievų, buvusiame Raseinių valsčiuje, buvo nedidelė kelių sodybų vietovė Gervinės, kuri po karo pradėta vadinti Gervine. O tos Gervinės istorijos šaltiniuose pirmą kartą minimos 1561 metais. Vadinasi, šiemet ir Gervinių 445 metų sukaktis. Sovietai, sudarę Ždanovo kolūkį ir kolūkio centrą Juozo Aleknos penkiolikos hektarų ūkio žemėje Pašlynio vienkiemyje, netrukus ir kolūkio centrinę gyvenvietę, ir Pašlynio mokyklą ėmė vadinti Gervinės gyvenviete ir Gervinės mokykla. Pernai čia susibūrė ir Gervinės bendruomenė.

Bendruomenė išleido savo laikraštėlio „Sodžiaus aidai” pirmą numerį. Laikraštėlis – dvylikos puslapių, o jame papasakota apie bendruomenės pradžią, kai kuriuos naujausius įvykius, įdėti keli vietos poečių eilėraščiai.

Gaila, kad viso renginio kūrėjos buvo tik Gervinių moterys. Nors į minėjimą susirinko nemažai ir vyrų, renginiui talkino tik vienas. Net kaimo aplinką tvarkant talkino tik vienas vyras – Kęstutis Kauneckas. Vyrai, ką jūs veikiate? Juk dabar Gervinių kaimo bendruomenėje yra 61 ūkis ir 163 gyventojai, kurie ne tik dirba, bet ir bendrauja.

Viktoras ALEKNA

Raseinių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija