Atnaujintas 2006 rugsėjo 22 d.
Nr.71
(1471)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Marijampolės dekanate

Atlaidai ir koncertas

KALVARIJA. Rugsėjo 10 dieną, sekmadienį, Kalvarijos tikintieji šventė titulinius Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidus. Šv. Mišias aukojo kun. dr. Algirdas Petras Kanapka iš Marijampolės, kun. Rimantas Simanavičius, Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios vikaras, Šv. Mato mokyklos kapelionas, ir kun. Antanas Kereišis, Liubavo Švč. Trejybės bažnyčios klebonas. Šv. Mišių pradžioje jie pasveikino žmones, susirinkusius į atlaidus, per pamokslą akcentavo šios šventės svarbą kataliko gyvenime, paaiškino Marijos vardo reikšmę įvairiose senovės kalbose (populiariausias šio vardo reikšmės aiškinimas –„išrinktoji“). Šv. Mišių pabaigoje aplink bažnyčią ėjo procesija. Erdvioje bažnyčioje tilpo ne visi atėjusieji į šventę. Nemažai žmonių šv. Mišių klausėsi šventoriuje.

Pasibaigus šv. Mišioms žmonės neišsiskirstė. Jie susirinko prie Kalvarijos kino teatro „Titnagas“ pasiklausyti grupės „Sadūnai“ iš Zarasų koncerto. Žiūrovai galėjo ir pašokti, ir patys padainuoti. Daugelis jų namo tuščiomis negrįžo: kas saldainių, kas medinį šaukštą ar pintinę lauktuvių parnešė. Buvo galima nusipirkti ir šventųjų paveikslų, maldaknygių, įvairaus dydžio išraižytų varpų bei žibintų.

Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidų minėjimo tradicijos ne tokios senos. Švč. Mergelės Marijos vardadienis pradėtas švęsti 1513 m. rugsėjo 12 d. Ispanijoje, bet greitai išplito ir kitose šalyse. Kai 1683 metais turkai apgulė imperijos sostinę Vieną, visi maldavo Švč. M.Marijos užtarimo. Lietuvos ir Lenkijos karaliaus Jono Sobieskio padedami, vilniečiai išblaškė atrodžiusią nenugalimą turkų kariuomenę. Kaip padėką nuo tada popiežius Inocentas XI nustatė Marijos Vardo šventę visoje Bažnyčioje.

Gitana VALUKONYTĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija