Atnaujintas 2006 rugsėjo 22 d.
Nr.71
(1471)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Dvi dienos su vyskupu

VIŠAKIO RŪDA. Dvi dienas – rugpjūčio 25-ąją ir 27-ąją, penktadienį ir sekmadienį – parapiją vizitavo vyskupas Rimantas Norvila ir kartu su juo viešėjęs generalvikaras mons. dr. Arūnas Poniškaitis. Penktadienį kartu su klebonu kun. Vidmantu Strioku jie susitiko su parapijos aktyvu, aplankė žmonių vertinamą šaltinėlį, o nuvykę į Jankus bendravo su Pirminės sveikatos centro, seniūnijos, bibliotekos, pagrindinės mokyklos darbuotojais, bendruomenės salėje kalbėjosi su bendruomenės atstovais. Šv. Mišios Jankuose aukojamos kas antrą sekmadienį bendruomenės salėje.

Sekmadienį, per Šv. Baltramiejaus atlaidus, iškilmingai sutiktas parapijiečių, vyskupas R.Norvila Šv. vysk. Stanislovo bažnyčioje aukojo šv. Mišias, pasakė pamokslą ir suteikė Sutvirtinimo sakramentą 40-iai jaunuolių. Klebonas kun. V.Striokas perskaitė ataskaitą vyskupui apie parapijoje nuveiktus darbus. Kadangi klebonas čia dirba dar tik vieneri metai, per tą laiką labai ryškių darbų kol kas nenuveikė, dar galbūt ir ne visus parapijiečius pažįsta. Bet jau spėta pasirūpinti, kad būtų perlakuotos bažnyčios grindys, sutvarkytas parapijiečių bendruomenės pastatas.

Pirmoji medinė bažnyčia Višakio Rūdoje pastatyta 1817 metais. 1867-aisiais čia klebonu atkeltas kun. Juozas Strimavičius bažnyčią rado apgriuvusią ir norėjo pastatyti naują, tačiau rusų valdžia tada leidimo naujoms statyti neduodavo, todėl imtasi taisyti senąją.

Sumanus klebonas, „betaisydamas“ senąją bažnyčią, jos vietoje sugebėjo pastatyti naują, kurią 1885 metais konsekravo vyskupas J.Oleka.

Beje, Višakio Rūda vardą gavo nuo Višakio upės ir geležies rūdos – senovėje šioje vietoje buvo kasama balų rūda, perdirbama į geležį naudojant vandens varomąją jėgą. Dar 1864 metais čia buvo du geležies rūdos apdirbimo fabrikėliai, o trečiasis – netoli esančiame Jūrės kaime. Kai čia buvo nutiesta geležinkelio linija ir tapo lengva pristatyti pigesnę geležį iš užsienio, vietinės geležies dirbtuvės, neatlaikiusios konkurencijos, sunyko.

Dabar Višakio Rūdos parapijoje gyvena apie pusantro tūkstančio žmonių. Anksčiau gyvenę dviejuose – Marijampolės ir Šakių – rajonuose, dabar jie priklauso Kazlų Rūdos savivaldybei. Bažnyčios lankymas sekmadieniais dažnai priklauso ir nuo to, kaip tinkamai važinėja autobusai.

Romas BACEVIČIUS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija