Atnaujintas 2006 rugsėjo 22 d.
Nr.71
(1471)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kasdienė malda už parapiją, tėvynę, pasaulį

Klaipėda. Maldos budėjimu pasitiko Švč. Mergelės Marijos gimimo šventę Šv. Kazimiero parapijos Marijos, Jūrų Žvaigždės, legionas. Dar nepilnus metus gyvuojantis legionas, vadovaujamas pirmininkės Sofijos Zulcienės, į Marijos legiono gretas patraukė arti dviejų šimtų narių. Kasdienėje rožinio maldoje jie jungiasi melsdamiesi už parapiją, tėvynę, pasaulį.

Tad ir šią iškilmių dieną jie susirinko kartu melstis: Švč. Sakramento artumoje, tylos adoracijoje, rožinio paslaptyse bei Marijos valandų posmuose išliejo padėkos ir prašymo maldas. Iškilmes vainikavo šv. Mišių auka už Marijos legiono gyvus bei mirusius narius. Šv. Mišias aukojo parapijos Marijos legiono dvasios vadas tėvas Juozapas – Adolfas Pudžemys, OFM. Pamoksle, remdamasis gyvais pavydžiais, tėvas Juozapas kvietė visus būti Marijos mylėtojais. Prieš palaiminimą jis dėkojo ir ragino jungtis į Marijos legiono gretas, bendroje maldoje melstis už parapiją, tėvynę Lietuvą ir pasaulį.

Kun. Saulius STUMBRA

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija