Atnaujintas 2006 rugsėjo 22 d.
Nr.71
(1471)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Pašventino paveikslą, pasveikino vyskupą

Marijampolė. Rugsėjo 2 dieną Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje buvo pašventintas Švč. Mergelės Marijos su Vaikeliu paveikslas, po restauracijos grąžintas į senąją vietą šoniniame šv. Antano altoriuje. Jis vadinamas „vaizbūniškiu“, nes grafienės Pranciškos Ščiukaitės–Butlerienės paliepimu atgabentas iš jai priklausančio Vaizbūniškio dvaro koplyčios. Paveikslas 1768 metais buvo įtaisytas pirmosios Marijampolės bažnyčios didžiajame altoriuje, garsėjo malonėmis, vadintas stebuklingu, karūnuotas, per bažnyčios gaisrą 1809 metais gelbėtas kaip didžiausia vertybė. Pasak menotyrininkų, tai vienas gražiausių rokokinių kūrinių visoje Lietuvoje.

Kartu Bazilikoje buvo pasveikintas vysk. Juozas Žemaitis, MIC, kuriam rugpjūčio 30-ąją sukako 80 metų. Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo vyskupas jubiliatas. Kartu koncelebravo apaštališkasis nuncijus arkiv. Peter Stephan Zurbriggen, arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ, vyskupai Rimantas Norvila, Juozas Preikšas ir Jonas Ivanauskas. Pamokslo metu arkiv. S.Tamkevičius pabrėžė Švč. Mergelės Marijos nuolankų tarnavimą Dievui kaip kelią į tikrąjį žmogaus kilnumą, priešingą puikybei, per kurią dalis angelų tapo demonais. Paminėjęs kelis epizodus iš vyskupo jubiliato J.Žemaičio ištikimos ilgametės tarnystės Dievui ir Bažnyčiai prie altoriaus ir uolioje sielovadoje, ganytojas kvietė kiekvieną iš susirinkusiųjų paklausti savęs apie tai, kaip šis žmogų ir bendruomenę brandinantis tarnavimas Dievui konkrečiai reiškiasi jo gyvenime.

Šv. Mišių pabaigoje apaštališkasis nuncijus arkiv. P.S.Zurbriggen perskaitė Vatikano valstybės sekretoriaus kard. Angelo Sodano laišką apie vysk. J.Žemaičiui 80-mečio proga siunčiamą popiežiaus Benedikto XVI sveikinimą ir palaiminimą, kurį Šventasis Tėvas mielai skyrė ir jubiliato artimiesiems, konfratrams bei visiems jam brangiems asmenims. Vyskupą taip pat pasveikino vietinės valdžios bei vyskupijos ir parapijos organizacijų, bendruomenių atstovai.

Pagal www.katalikai.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija