Atnaujintas 2006 rugsėjo 22 d.
Nr.71
(1471)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Laikraštis tapo doros griovėju

„Lietuvos aido“ vyr. redaktoriui Algirdui Pilveliui

Skaitau dienraštį „Lietuvos aidas“ nuo pat jo atkūrimo metų. Ir komplektuoju. Keitėsi redaktoriai, jų pasikeitimas atsiliepdavo ir laikraščio turiniui. Bet buvo galima suprasti pirmuosius laisvo gyvenimo žingsnius: ir stoka praktikos, ir priešų įžūlumas.

Skaitau ir Jūsų redaguojamą „Lietuvos aidą“. Būdavo ir įdomesnių straipsnių. Ant kiekvieno „Lietuvos aido“ numerio buvo pažymėta: „Valstybės laikraštis. Įsteigtas A.Smetonos 1917 m. rugsėjo 6 d.“. Paskutinėmis savaitėmis buvo paaiškinta, kad greitai bus ir 10-tūkstantasis, jubiliejinis numeris. Atrodo, kad viskas, ką parašiau, įpareigojo redaktorių turėti tam tikrą poziciją.

Bet, deja, retkarčiais vis praslysdavo rašiniai, kuriuose garbinami R.Paksas ir V.Uspaskichas. Straipsniams apie juos padorioje spaudoje negali būti vietos. Ir galop pamačiau „Lietuvos aido“ numerį (2006 08 26, Nr. 193), kuriame skelbiama, kad liko 14 numerių iki jubiliejinio, jame įdėtas per visą puslapį nuogos moters paveikslas su parašu apačioje: „Algirdas Pilvelis. Eglelė Miklaševičiūtė. 1972. Aktų pozuotoja“.

Atrodo, kad geriau pažymėti jubiliejinio numerio ir nepasiseks! „Lietuvos aidas“ virsta pornografiniu laikraščiu. Ir savaime suprantama, kad lietuviui katalikui ne pakeliui su juo.

Todėl apgailestaudamas pranešu, kad nutraukiu ryšius su šiuo laikraščiu. „Lietuvos aidas“ stojo į pražūtingą kelią, griaunantį dorą Lietuvoje. Nuo bolševikų okupacijos laikų visus doros griovėjus vadinome Lietuvos duobkasiais. Dėl šio „Lietuvos aido“ numerio jūs, redaktoriau, netekote trijų prenumeratorių. O ateitis tars savo žodį.

Mons. Alfonsas SVARINSKAS

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija