Atnaujintas 2006 rugsėjo 22 d.
Nr.71
(1471)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Klebonui darbų nestinga

Kvėdarnos parapijos klebonas
kun. Julius Meškauskas su senelių
globos namų darbininku
Stanislovu Kuizinu
prie pertvarkomų parapijos namų

Šilalės dekanato, Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas kun. Julius Meškauskas, jau trečius metus čia dirbantis, turi pakankamai darbo. Be pamaldų Kvėdarnos bažnyčioje, Žadeikių ir Visdžiaugų koplyčiose (Pajūralio parapiją aptarnauja vikaras kun. Kęstutis Motiejaitis), jis labai rūpinasi ir Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo senelių globos namais.

Klebonas turi dvi pagalbininkes: globos namų buhalterę Jovitą Patlabienę ir administratorę Ligitą Rumšienę. „Tai labai kruopščios ir sąžiningai savo darbą atliekančios moterys. Jos yra didžiausios mano pagalbininkės ir aš jomis pasitikiu“, – šitaip globos namų darbuotojas apibūdino kun. J.Meškauskas. Jos sprendžia buhalterinius reikalus, palaiko tvarką globos namuose, o klebonas rūpinasi ūkiniais reikalais. Antai dabar ilgaamžiu šiferiu dengiamas globos namų stogas. Darbus atlieka Kvėdarnos UAB „Kvėdarsta“.

Kun. J.Meškauskas džiaugiasi, kad jau paduota ir priimta „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros“ paraiška būsimam projektui „Struktūrinio padalinio trumpalaikės socialinės globos centro įkūrimas“. Jeigu pavyks parašyti minėtą projektą ir bus gauta pakankamai lėšų, Kvėdarnos senelių globos namuose iš pagrindų bus atlikta renovacija.

Klebono iniciatyva nemaži darbai atliekami ir parapijos namuose. Didoko pastato palėpė, kuri iki šiol buvo nenaudojama, dabar pertvarkoma į antrąjį šio pastato aukštą. Tiksliau, toje palėpėje įrengiama didžiulė salė su kambariu. Žiemą šias patalpas šildys židinys. Parapijos namų salėje bus katechizuojami vaikai, giedami „Kalnai“, vyks įvairūs parapijiečių suėjimai. Doriems užsiėmimams čia vietos ras ir Kvėdarnos parapijos jaunimas. Klebonas dėkingas savo parapijiečiams, kurie yra pagrindiniai rėmėjai tvarkant senelių globos ir parapijos namus, taip pat UAB „Kvėdarsta“ darbininkams bei Vokietijos katalikų fondui „Renovabis“, kuris finansiškai remia šių parapijai priklausančių pastatų remontą bei pertvarką.

Kun. J.Meškauskas labai rūpinasi ir klebonija. Pats metaliniais varžtais sutvirtino šios medinės klebonijos sienų rąstus, kad neišgriūtų. Iš kvėdarniškio verslininko Petro Barausko gavęs impregnuotų lentų, baigia jomis apkalti klebonijos sienas. Taip pastatas ilgiau išsilaikys ir žiemą bus šilčiau jame gyventi. Kun. J.Meškauskas tvirtina: „Klebonui neužtenka vien atlikti pagrindines pareigas bažnyčioje, bet tenka rūpintis ir visais parapijos ūkiniais reikalais“.

Žilvinas PRANCKŪNAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija