Atnaujintas 2006 rugsėjo 22 d.
Nr.71
(1471)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Somalyje nužudyta vienuolė

Sesuo Leonella Rosa Sgorbati

Nuliūdusiųjų paguodos seserų kongregacijos vienuolė 66 metų sesuo Leonella buvo nužudyta per užpuolimą, surengtą Mogadiše praėjusį sekmadienį. Sesuo Leonella Rosa Sgorbati su savo asmens sargybiniu buvo beeinanti iš darbo vietos į namus pietauti, kai buvo užpulta. Pagal liudininkų parodymus, du vyrai pradėjo šaudyti į einančią per gatvę vienuolę ir į jos palydovą. Seserį Leonellą kliudė septynios kulkos. Žmonės, išgirdę šūvius ir pamatę, kas įvyko, tuoj pat nunešė seserį Leonellą į ligoninę, kurioje ji netrukus mirė. Paskutiniai jos žodžiai buvo „atleidžiu“, vienuolės pakartoti tris kartus.

Italė vienuolė mirė „SOS Kinderdorf“ pediatrijos ligoninėje, kurioje dirbo nuo 2002 metų. Sesuo Leonella dėstė ligoninės slaugių mokykloje.

Nužudytos vienuolės gedi Italijos, Somalio ir Kenijos Bažnyčios. Iš Šiaurės Italijos Piacenza miesto kilusi Nuliūdusiųjų paguodos seserų kongregacijos vienuolė beveik visą savo vienuolinį gyvenimą buvo paskyrusi Afrikos misijoms Kenijoje ir Somalyje. Ji pastaruosius ketverius metus gyveno Somalio sostinėje Mogadiše, kur dėstė „SOS Kinderdorf“ pediatrijos ligoninės mokykloje, o prieš tai tris dešimtmečius gyveno ir dirbo Kenijos misijoje.

Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Tercizijus Bertonė Nuliūdusiųjų paguodos seserų kongregacijos vyresniajai pasiųstoje telegramoje informavo, kad popiežius Benediktas XVI, sužinojęs apie sesers Leonellos tragišką mirtį, užtikrino savo dvasinį artumą Nuliūdusiųjų paguodos seserų kongregacijai ir vienuolės artimiesiems Italijoje. Sesuo Leonella su džiaugsmu tarnavo somaliečiams. Popiežius išreiškė viltį, kad Evangelijos tarnaitės pralietas kraujas galės tapti vilties sėkla, iš kurios išaugs tautų draugystė, užtikrinanti abipusę religinių įsitikinimų pagarbą. Popiežiaus Benedikto XVI vardu pasiųstoje telegramoje Vatikano valstybės sekretorius kardinolas T.Bertonė visiems gedintiems dėl smurto pakirstos vienuolės žūties užtikrino guodžiantį Šventojo Tėvo palaiminimą.

Sesuo Leonella buvo palaidota Nairobyje, Kenijos sostinėje, šį ketvirtadienį.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija