Atnaujintas 2006 rugsėjo 22 d.
Nr.71
(1471)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vengrų tauta pasijuto įžeista

Protestuotojai Budapešte padegė
valstybinės televizijos pastatą

Nors Vengrijoje jau kurį laiką vyko atskiri protesto mitingai prieš socialistų vyriausybės vykdomą politiką, apkarpant socialinėms reikmėms skirtas biudžeto lėšas, tačiau tokių masinių protesto akcijų Budapeštas seniai nebuvo regėjęs. Tūkstančiai žmonių išėjo į sostinės gatves ir bandė šturmuoti parlamento rūmus. Juos gynė daugybė į Budapeštą suvežtų policininkų. Demonstrantai susirėmė su policijos pajėgomis, į tvarkos sergėtojus mėtydami butelius ir akmenis. Sužeista daugiau kaip 150 žmonių. Daugiausia policininkų. Protestus sukėlė viešumon iškilusi ministro pirmininko Ferenco Diurčiano kalba, kurią jis pasakė Socialistų partijos uždarame posėdyje. Joje F.Diurčianas labai paniekinamai, netgi necenzūriniais žodžiais, išvadino vengrų tautą sakydamas, kad ji yra niekam tikusi. Premjeras taip pat prisipažino, kad jo partija ir jis pats melavo norėdami laimėti balandžio mėnesį vykusius parlamento rinkimus, tebemeluoja ir dabar, siekdamas išlikti valdžioje.

Socialistai valdo Vengriją nuo 2002 metų ir, kaip sakė F.Diurčianas, visą tą kairiųjų valdymo laikotarpį lydėjo vien melagystės. Nustėrusiems partijos aktyvistams ir ministrams premjeras pareiškė: „Jūs negalite man nurodyti nė vieno reikšmingo vyriausybės laimėjimo per ketverius jos valdymo metus, kuriuo galėtume didžiuotis, išskyrus tai, kad išsilaikėme valdžioje“.

Iš tiesų per rinkimų kampaniją ir premjeras, ir vyriausybės nariai prisiekinėjo mažinsią mokesčius, bet jų augimas, papildomų mokesčių už studijas universitetuose, sveikatos apsaugą įvedimas sudarė 4,4 mlrd. dolerių. O biudžeto deficitas pasiekė 10,1 proc. bendrojo vidaus produkto, nors prieš rinkimus socialistai žadėjo tik 5 proc. deficitą. Paskutiniųjų apklausų duomenimis, daugiau kaip 70 proc. žmonių mano, kad premjeras privalo nedelsiant atsistatydinti. Tačiau F.Diurčianas pareiškė, kad net negalvoja apie atsistatydinimą ir nežada atšaukti sprendimo padidinti mokesčius ir apkarpyti socialines pašalpas.

Po keliolikos dienų Vengrijoje įvyks savivaldybių rinkimai. Todėl pranašaujama, kad juos gali užtikrintai laimėti opozicinė dešinioji „Fideš“ partija. Jos lyderis Viktoras Orbanas pareiškė, kad savivaldos rinkimai bus tarsi referendumas dėl dabartinės kairiųjų vyriausybės teisėtumo. V.Orbanas atmetė kaltinimus, kad masines protesto akcijas Budapešte organizavo jo vadovaujama „Fideš“ partija. Tą pripažįsta ir politikos apžvalgininkai bei analitikai. Jų žodžiais tariant, protestus organizavo studentų organizacijos ir profsąjungos. O sužinojus apie įžeidžiančius premjero F.Diurčiano žodžius, mestus visai tautai, demonstracijos įvyko stichiškai.

Nors padėtis Budapešte ir kituose Vengrijos miestuose aprimo, laukiama, kad naujos masinės protesto akcijos, reikalaujant vyriausybės atsistatydinimo, prasidės jau spalio mėnesį. Taigi įvykiai Vengrijoje atskleidė ne vien šios šalies, bet ir daugelio kitų pokomunistinių valstybių bėdą. Pasivadinę socialdemokratais, socialistais, buvusi komunistinė nomenklatūra bei įvairiais suktais būdais neregėtai praturtėję naujieji nuvorišai, prieš rinkimus mulkinę žmones socialinio teisingumo bei panašiais lozungais, vos tik laimėję rinkimus ir atėję valdžion vykdo visiškai priešingą politiką, atitinkančią labai mažos visuomenės dalies, vadinamųjų laukinių kapitalistų, interesus.

Petras KATINAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija