Atnaujintas 2006 rugsėjo 29 d.
Nr.73
(1473)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai

Smagu ir linksma buvo
visiems agapės metu

Kun. Mindaugas Alekna

Kun. Mindaugas Šlaustas

Vaitimėnai. Šią Tauragės dekanato pakraštyje esančią parapiją aptarnauja Šilalės kunigai. Dabar joje darbuojasi Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kunigas Mindaugas Alekna. Jis kas sekmadienį Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje aukoja šv. Mišias, atlieka kitus religinius patarnavimus.

Rugsėjo 17 dieną, sekmadienį, kun. M.Alekna jo aptarnaujamoje Vaitimėnų parapijoje vadovavo iškilmingiems šios parapijos tituliniams Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidams. Pasitelkęs šios parapijos darbuotojus, bažnyčios aktyvą, gražiai sutvarkė šventoriaus aplinką, o bažnyčią išdabino iš žalumynų nupintais vainikais ir gėlėmis. Kaip ir dera, į šiuos atlaidus pasikvietė Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios kunigą Mindaugą Šlaustą, Šilalės bažnyčios jaunimo chorą, vadovaujamą Arvydo Ekčio.

Atlaidai prasidėjo 14 valandą. Į juos susirinko ne tik vaitimėniškiai, bet atvažiavo tikinčiųjų iš Šilalės, Tauragės, Lauksargių, Pagramančio ir kitur. Iškilmingą Šv.Kryžiaus Išaukštinimo atlaidų Sumą aukojo kun. M.Šlaustas iš Tauragės. Visus nustebino darniai giedojęs Šilalės bažnyčios jaunimo choras, kuriam vadovauja A.Ektis. Atlaidų dalyviams malonų įspūdį paliko tauragiškio kunigo M.Šlausto pasakytas pamokslas apie Kryžiaus prasmę, Kristaus kančią ir mirtį ant jo ir apie mūsų pačių kasdien nešamą ligų, vargų ir netekčių kryžių. Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai baigėsi iškilminga procesija aplink bažnyčią. Vėliau įvyko bendra agapė. Buvo vaišinamasi pačių atsineštomis vaišėmis, bendraujama, susipažįstama, giedamos giesmės, dalijamasi įspūdžiais ir pan. Prie bendro stalo, paruošto lauke, visus smagiai linksmino Šilalės parapijos jaunimas, vadovaujamas A.Ekčio.

Ir atlaidų dalyviai, ir šių atlaidų organizatorius kun. M.Alekna liko patenkintas sklandžiai praėjusiais Šv.Kryžiaus Išaukštinimo atlaidais. Ta proga jis dėkojo visiems talkininkams, savo nuoširdžiu darbu prisidėjusiems prie iškilmingo šių atlaidų suorganizavimo. Visi atlaidų dalyviai džiaugėsi, kad buvo ne tik pasimelsta, bet ir nuoširdžiai pabendrauta agapės metu prie vaišių stalo. „Toks bendravimas sušildė gerumu ir meile visų širdis, suartino giminaičius, kaimynus, o man, kaip šią parapiją aptarnaujančiam kunigui, padėjo dar labiau pažinti Vaitimėnų parapijos žmones“, – vėliau sakė kun. M.Alekna.

Povilas Žakaitis

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija