Atnaujintas 2006 rugsėjo 29 d.
Nr.73
(1473)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Pasidalykime tuo, ko patys stokojame...

Lazdijai. Šv. Onos bažnyčia pavasarį šventė Šv. Kryžiaus Atradimo, o rudenį, rugsėjo 17 dieną, - Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidus. Parapijoje jie šiais metais – paskutiniai. Prieš Sumos šv. Mišias vyko bendruomeniškas Kryžiaus kelio apmąstymas. Tai viena iš tų maldos praktikų, kuri suteikia galimybę gauti visuotinius atlaidus. Apmąstymus Kryžiaus stotims skaitė jaunimo choro dalyviai. Šv. Mišias koncelebravo kun. dr. Petras Kanapka ir parapijos klebonas teol. mgr. kun. Gintaras Urbštas. Homiliją sakė svečias – kun. P. Kanapka. Jis ragino maldininkus atverti širdis Dievui, kad galėtume priimti Jo malones, Jį patį. Palygino tai su dviejų žmonių ilga draugyste. Kai draugai kartu siekia gėrio, jie tampa panašūs vienas į kitą. Pamokslininkas pakomentavo sekmadienio Evangeliją pagal Morkų, kur Kristus leisis būti nukryžiuotas, nes Jis nori įvykdyti Dievo valią, bet ne priešų užmačias. Jėzus kviečia mus mokytis pažinti Dievo valią, o paskui ją vykdyti. Kunigas pabrėžė, kad, kas ieško Dievo, nėra apsaugotas nuo kryžiaus. Kristus taip pat prisiėmė kryžių. Jis suteikė progą žmonėms siekti gėrio, progą mylėti ir būti vienybėje su Jėzumi. Jis ne tik išklauso, bet ir padeda keliauti: ,,...teima savo kryžių ir teseka manimi“. Tikėjimu yra liudijami Kristaus meilės ir gerumo darbai.

Alvyra Grėbliūnienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija