Atnaujintas 2006 spalio 11 d.
Nr.76
(1476)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Parodoje – plati agropanorama

Benjaminas ŽULYS

Kauno rajone, Noreikiškėse, Lietuvos žemės ūkio universiteto rūmuose ir aplink besidriekiančiuose laukuose tris praėjusio savaitgalio dienas vyko žemės ūkio ir miškų paroda „Agropanorama 2006“. Tai buvo dvyliktas tokio pobūdžio renginys šioje vietovėje, tad turįs savo tradicijų, nemaža dalimi – ir dalyvių, lankytojų būrį. Ši paroda buvo ženkli savo plačia tematika bei apimtimis. Tai žemės, miškų, komunalinio ūkio technika, trąšos, augalų apsaugos priemonės, žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga, statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įrengimai. Taip pat – ekologiški maisto produktai, daržininkystė, sodininkystė bei gėlininkystė, kaimo verslai. Daug kam rūpėjo ir traktoriai, visureigiai bei specialieji automobiliai, žemės ūkio mokslas, konsultacijos, leidiniai žemės ūkiui ir kt.


Kur ta seniai pažadėta skaidri politika?

Antra Vincė KAROSIENĖ,

Algimantas ZOLUBAS

Piketas dėl netikusios
Lietuvos teisingumo sistemos

Nuo 2003 metų prasidėjusios prezidento Rolando Pakso apkaltos daug gražių pažadų girdėjome apie būtinumą pakelti politikų ir valdžios pareigūnų moralės kartelę aukščiau, nei buvo iki tol. Bet paradoksas: nuo tada kasdienybe tapo vieši skandalai aukščiausiose valdžios viršūnėse, ir galo jiems nematyti. Turbūt todėl, kad pareigūnai moralės kartelę kėlė ne sau, o kitiems. Ir vis dėlto dalis politikų, žurnalistų, valdžios pareigūnų bei paprastų piliečių įgauna vis daugiau drąsos ir bando išvalyti valstybę nuo numanomų valdžioje įsitvirtinusių melagių ir vagių. Kol kas tai sunkus uždavinys. Tad pradėkime nuo lengvesnio: pabandykime pareikalauti iš valdžios tik pastarųjų metų ir mėnesių įvykių skaidraus paaiškinimo, skaidrios politikos, skaidraus dar neišspręstų klausimų sprendimo. Piliečiai juk turi neginčijamą teisę į visą neįslaptintą informaciją.


Patriotinio ugdymo gyvoji pamoka

Mokytoją Zigmą Tamakauską
sveikina moksleiviai

Rugsėjo 27 dienos popietę Kauno politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salę užpildė miesto mokyklinis jaunimas. Joje vyko Lietuvos krikščionių demokratų Kauno skyriaus Švietimo sekcijos ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo parengta patriotinio ugdymo pamoka „Pasiaukojimo Tėvynei pavyzdys“. Į ją atėjo miesto moksleiviai ateitininkai ir Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Pamoką vedė LKD Kauno skyriaus Švietimo sekcijos pirmininkas, LLKS štabo narys, istorijos mokytojas metodininkas Zigmas Tamakauskas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija