Atnaujintas 2006 spalio 11 d.
Nr.76
(1476)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Antkapinis paminklas generolui

Kazimieras Dobkevičius

Antkapinį paminklą (kairėje)
brig. gen. V.Nagevičiui šventina
kun. Romualdas Ramašauskas
(dešinėje) Autoriaus nuotraukos

1995 metais iš JAV į gimtąją Kretingą buvo parvežti Lietuvos kariuomenės savanorio kūrėjo, Karo muziejaus įkūrėjo, archeologo, gydytojo Vlado Nagevičiaus (1881-1954) ir jo žmonos palaikai ir perlaidoti Kretingos kapinėse, šalia savo tėvų. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) Kauno apskrities skyriaus (pirmininkas Algirdas Markūnas) iniciatyva nutarta sutvarkyti brig. gen. V. Nagevičiaus kapavietę ir pastatyti paminklą. Reikėjo didelių pastangų, kad paminklas būtų pastatytas.

Rugsėjo 22 dieną brig. gen. V. Nagevičiaus 125-ųjų gimimo metinių paminėjimo ir jo antkapinio paminklo pašventinimo iškilmės vyko Kretingoje. Į minėjimą atvyko didelė LKKSS Kauno apskrities skyriaus narių delegacija, Lietuvos karininkų žmonų „Birutė“ draugijos narių, Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus mokslo darbuotojų grupės, Politinių kalinių sąjungos, Lietuvos Laisvės Kovų Sąjungos atstovai, Karinių oro pajėgų orkestras (meno vadovas ir dirigentas kpt. Kukulskis), Lietuvos karinio jūros laivyno kariai, garbės karių kuopa, Kretingos miesto ir rajono vadovai.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M.Marijai bažnyčioje šv. Mišias už brigados gen. V.Nagevičių aukojo karo kapelionas kun. Romualdas Ramašauskas. Kunigas, apžvelgdamas generolo nuveiktus darbus, stebėjosi, kaip pastarasis sugebėjo atlikti jų tiek daug: būti kariu savanoriu, baigti medicinos mokslus, tapti gydytoju, atlikti archeologinius kasinėjimus, įkurti garsų karo muziejų Kaune, globoti karo invalidus, šelpti vargstančius ir viską daryti sąžiningai, dorai, su meile žmogui ir tėvynei. Tokie žmonės turbūt gimsta kartą per du šimtus metų, sakė karo kapelionas. Lemiamos įtakos turėjo nuo mažens ugdomas patriotizmas, nenumaldomas žinių troškimas, savišvieta bei siekis savo žiniomis padėti stiprinti atkurtos Lietuvos valstybės pamatus. Kapelionas prisipažino, kad labai nedaug yra girdėjęs apie šį genialų žmogų, tik ruošdamasis šv. Mišių aukai pasklaidė Bostone išleistą enciklopedijos tomą, skirtą generolui. Džiugu, kad Žemaitijos žemėje gimė toks įžymus, toli pralenkęs savo laiką įžvalgus valstybės vyras, kuriuo didžiuojasi visa Lietuva.

Po šv. Mišių visi iškilmių dalyviai, grojant KOP orkestrui, nešini valstybine ir savo organizacijų vėliavomis, Kretingos miesto gatvėmis žengė kapinių link, kur ilsisi brig. gen. V.Nagevičiaus, jo žmonos ir artimųjų palaikai.

Kapinėse, prie antkapinio ąžuolinio paminklo, kurį išdrožė Garliaviškis tautodailininkas Adolfas Teresius, kalbėjo Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotoja, istorikė Aušra Jurevičiūtė, istorikė Audronė Veilentienė. LKKSS Kauno apskrities skyriaus pirmininkas A. Markūnas išvardijo žmones, organizacijas, kurios ženkliai prisidėjo prie paminklo, kapavietės sutvarkymo darbų. Vienas iš jų palangiškis tautodailininkas Liudvikas Beniušis – žmogus, kurio sumanumo dėka skoningai sutvarkyta kapavietė, jos deramai net atgimimo metais niekas neprižiūrėjo. Šio tautodailininko dėka kapavietė įgavo išbaigtumo, ansambliškumo įvaizdį. Taip pat ir Karo muziejaus darbuotojai savo talkomis labai prisidėjo prie darbų spartos ir kokybės.

Prie paminklo kalbėjo Kretingos rajono merasValdemaras Kubilius. Jis pasidžiaugė paminklu ir tokia gausa įžymių žmonių, atvykusių pagerbti brigados generolo atminimą. Žodį tarė ir kiti kalbėtojai, Karinio jūros laivyno karo kapelionas kun. R.Ramašauskas pašventino ąžuolinį paminklą - Šv. Jurgį, perveriantį slibiną. Visi dalyviai prie kapo susirinkusieji sugiegojo Lietuvos himną.

Po iškilmių ir paminklo pašventinimo Kretingos kultūros namų centre įvyko aktyviausių aukotojų pagerbimas.

Kretinga

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija