Atnaujintas 2006 spalio 11 d.
Nr.76
(1476)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vakarų parama Lietuvos Katalikų Bažnyčiai sovietmečiu

(Mokslinio leidinio „Genocidas ir rezistencija“
2006 m. Nr. 1 (19) apžvalga)

Jau rašėme, kad iš spaudos išėjusio mokslinio tęstinio leidinio „Genocidas ir rezistencija” šių metų pirmajame numeryje išspausdintas reikšmingas Arūno Streikaus straipsnis „Išeivijos ir užsienio organizacijų parama Katalikų Bažnyčiai sovietų okupuotoje Lietuvoje”. Lietuvai patekus į sovietų režimo gniaužtus, Katalikų Bažnyčia atsidūrė ypač sudėtingoje padėtyje. Religijai priešiškas režimas siekė maksimaliai suvaržyti jos veikimo erdvę ir nuosekliai griauti autoritetą. Tuo pat metu aktyviai buvo brukama propaganda, kad Sovietų Sąjungoje garantuojama sąžinės ir tikėjimo laisvė. Bažnyčiai, izoliuotai nuo žiniasklaidos priemonių ir išorinio pasaulio, iškilo reali grėsmė, kad su ja bus susidorota be didelio triukšmo. Didelę reikšmę turėjo informacijos apie Bažnyčios padėtį skleidimas ir atstovavimas jos interesams Vakaruose.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija