Atnaujintas 2006 spalio 20 d.
Nr.79
(1479)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Retai lankomuose bokštuose – drėgmė ir kirmgraužos

Juozas VYŠNIAUSKAS

Kanauninkas Petras Merliūnas
ir nebijantis aukščio Petras Briedis
Alfonso BAUŽIO ir autoriaus nuotraukos

Šiemetinę karštą vasarą vietos gyventojai ir bet kuris prašalaitis galėjo pastebėti ant Aleksandrijos (Truikinų) Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčios bokšto kryžiaus krepšyje kabantį vyrą ir kažką darantį. Dar įdomiau tapo, kai po poros mėnesių šis retai pasitaikantis reginys pasikartojo Skuode, ant Švč. Trejybės bažnyčios vieno bokšto viršūnės.

Prieš porą metų šiose parapijose pradėjęs klebonu dirbti kanauninkas Petras Merliūnas ne iš karto pastebėjo kritišką bokštų būklę. Todėl pirmiausia ėmėsi šiltinti gyvenamųjų patalpų betonines grindis ir lubas, sandarinti langus. Po to tvarkė bažnyčiose vietas, labiausiai krentančias į akis. Po kelių apsilankymų bokštų viršutiniuose aukštuose suprato, jog ilgiau laukti nebegalima. Jis juokaudamas kalbėjo: „Be reikalo lipau – tik rūpesčių ir darbų sau prisidariau“.


Parapijos kluonelyje atidarytas Rimorystės muziejus

Justinas ADOMAITIS

Muziejaus atidarymas (iš kairės):
bendruomenės „Veiverių kraštas“
pirmininkė Ona Skučienė,
kun. Kazimieras Skučas, Veiverių
seniūnas Vaclovas Ramanauskas
(su skėčiu) ir VDU dėstytojas
kanauninkas Kęstutis Žemaitis

Veiveriuose (Prienų r.) atidarytas ilgamečio parapijos klebono kun. Kazimiero Skučo pagamintų brikų, važių ir pakinktų, tai yra Rimorystės muziejus. Juo rūpinsis ir kolekcijos savininkas, ir bendruomenė „Veiverių kraštas“. Parapijos kluonelyje įrengtą muziejų pašventino Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas kanauninkas Kęstutis Žemaitis, geriausios kloties krašto kultūrinio paveldo puoselėtojams linkėjo Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, Veiverių seniūnas Vaclovas Ramanauskas, Mauručių, Skriaudžių ir kitų seniūnijos bendruomenių atstovai.


Suosto stebuklas

Bronius VERTELKA

Taip atrodo statoma Suosto bažnyčia

Biržų rajone, Suoste, prieš penkerius metus po gaisro pelenais virto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia. Šiandien čia jau stovi nauja mūrinė šventovė.

Irgi nukentėjo nuo ugnies

Suoste parapijiečių lėšomis bažnyčia buvo pradėta statyti 1902 metais. 1907-aisiais Šv. Kazimiero dieną ji buvo pašventinta ir pavadinta Šv. Kryžiaus Išaukštinimo vardu. Tai buvo 27 m ilgio, 12 m pločio ir 30 m aukščio gotiško stiliaus pastatas. Antrojo pasaulinio karo metais jis stipriai nukentėjo. Parapijiečiai ant senų pamatų pastatė perpus mažesnę, gyvenamojo namo išvaizdos bažnytėlę, kuri 2001 m. spalio 12 d. sudegė.


Paminklas mokyklai

Šalia paminklinio akmens
sodinamas medelis

Prienų rajono Skriaudžių parapijos Būbautiškių kaime buvo pastatytas ir neseniai pašventintas paminklinis akmuo toje vietoje, kur kadaise stovėjo Būbautiškių pradžios mokykla. Ji buvo pastatyta 1921 metais vietos gyventojų Bagdonų sodyboje. Mokyklos pastato neišliko, bet toji vieta mums, buvusiems jos mokiniams, daug ką mena, nes čia ne tik mes mokėmės, mokykloje dirbo pasiaukoję mokytojai Vincas Aksomaitis, Jonas Skučas, Matas Bagdonas, Ona Bagdonienė.


Tarėsi dėl Pažaislio vienuolyno ansamblio išsaugojimo

Pažaislio vienuolyno
ansamblio fragmentas
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Spalio 2 dieną LR Kultūros ministerijoje vyko darbo grupės dėl Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio išsaugojimo projekto parengimo pasitarimas, kuriam vadovavo darbo grupės pirmininkė Irma Grigaitienė. Jame dalyvavo Vyriausybės potvarkiu į darbo grupę įrašytas Kauno miesto mero pavaduotojas Kazimieras Kuzminskas.

Pasitarime buvo sprendžiami rugpjūčio mėnesį Vyriausybės nutarimu patvirtintoje Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio išsaugojimo programoje išdėstytų priemonių eiliškumo ir LR Vyriausybės nutarimo keitimo galimybės, buvo aptartas paraiškų pateikimas Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinio mechanizmo paramai gauti.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija