Atnaujintas 2006 spalio 20 d.
Nr.79
(1479)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Parapijos kluonelyje atidarytas Rimorystės muziejus

Justinas ADOMAITIS

Rimorystės muziejus įkurtas
Veiverių parapijos kluonelyje

Muziejaus eksponatas

Muziejaus atidarymas (iš kairės):
bendruomenės „Veiverių kraštas“
pirmininkė Ona Skučienė,
kun. Kazimieras Skučas, Veiverių
seniūnas Vaclovas Ramanauskas
(su skėčiu) ir VDU dėstytojas
kanauninkas Kęstutis Žemaitis

Veiveriuose (Prienų r.) atidarytas ilgamečio parapijos klebono kun. Kazimiero Skučo pagamintų brikų, važių ir pakinktų, tai yra Rimorystės muziejus. Juo rūpinsis ir kolekcijos savininkas, ir bendruomenė „Veiverių kraštas“. Parapijos kluonelyje įrengtą muziejų pašventino Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas kanauninkas Kęstutis Žemaitis, geriausios kloties krašto kultūrinio paveldo puoselėtojams linkėjo Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, Veiverių seniūnas Vaclovas Ramanauskas, Mauručių, Skriaudžių ir kitų seniūnijos bendruomenių atstovai.

Kun. K.Skučas prisipažino likęs Sūduvoje, o galbūt ir visoje Lietuvoje paskutinis pakinktų meistras – „rimorius“. Juo svajojęs būti nuo vaikystės. Ir darbuodamasis klebonu, daug laiko skyrė ūkininko sūnaus pomėgiui – gamino brikas, „karjorkes“, važius, siuvo kamanas, pakinktus („šorus“). Pagal galimybes laikė klebonui priderantį žirgą, o nūnai svečių pramogai turi ir ponį.

Pasak seniūno V.Ramanausko, seniūnijoje gausu stambių, pažangių ūkių, kuriuose pagrindinius lauko darbus atlieka žmogaus valdoma technika. Į bažnyčią, turgų, parodą ar prekybos centrą kaimietis važiuoja moderniu automobiliu. Netgi miestelėnai, anksčiau aplink namus lysves „kutendavę“ arkliu traukiamais padargais, dabar pasitelkia elektrinę žoliapjovę ar mažą traktoriuką.

Kun. K.Skučas, muziejaus atidarymo proga aukodamas šv. Mišias, pamoksle priminė parapijiečiams darbo ir bendruomeniškumo svarbą. Pasak klebono, Naujajame Testamente net septynis kartus minima bendruomenė, o darbas iškeliamas kaip vaistas nuo septynių didžiųjų nuodėmių. Tačiau ne kiekvienas žmogus paiso Dievo įsakymų, pamiršta pareigas tėvams ir tėvynei.

Pasak klebono kun. K.Skučo, Rimorystės muziejus bus ne tik eksponatų saugykla, bet ir senovinio amato mokykla. Klebonas pademonstravo pakinktų gaminimo stakles, siuvimo mašiną, kitus įrankius. Muziejuje ypač laukiami moksleiviai, jaunimas. Dėl motyvacijos, tėvų dėmesio (ir meilės) stokos paaugliai neretai pasirenka klaidų ir nuodėmių kelią. Pasaulio patirtis liudija, jog nebuvęs išdykėliu vaikas neišaugs išminčiumi. Todėl Bažnyčia ir bendruomenė turi ieškoti būdų sudominti bręstantį jaunimą patraukliomis iniciatyvomis, antraip teks vėl raudonuoti dėl kraupių žinių laikraščių kriminalinėse kronikose.

Veiveriai, Prienų rajonas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija