Atnaujintas 2006 spalio 20 d.
Nr.79
(1479)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Suosto stebuklas

Bronius VERTELKA

Gaisro nesuniokota varpinė

Iš kairės: suostiečiai aktyvioji
darbų organizatorė Regina
Simonavičienė su ištikimiausiais
parapijiečiais Onute Masoniene
ir Adomu bei Viktorija Jurginais

Taip atrodo statoma Suosto bažnyčia

Biržų rajone, Suoste, prieš penkerius metus po gaisro pelenais virto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia. Šiandien čia jau stovi nauja mūrinė šventovė.

Irgi nukentėjo nuo ugnies

Suoste parapijiečių lėšomis bažnyčia buvo pradėta statyti 1902 metais. 1907-aisiais Šv. Kazimiero dieną ji buvo pašventinta ir pavadinta Šv. Kryžiaus Išaukštinimo vardu. Tai buvo 27 m ilgio, 12 m pločio ir 30 m aukščio gotiško stiliaus pastatas. Antrojo pasaulinio karo metais jis stipriai nukentėjo. Parapijiečiai ant senų pamatų pastatė perpus mažesnę, gyvenamojo namo išvaizdos bažnytėlę, kuri 2001 m. spalio 12 d. sudegė.

Pradžia buvo sunki

Mažai kas iš Suosto gyventojų tikėjo, kad bažnyčią būtų galima atstatyti. Užėjus pas kokį žmogų ir apie tai prakalbus, šis numodavo ranka: „Pradėkit statyti, tada aukosiu“. Tačiau atsirado geranoriškų žmonių. Atsiliepė jų iš kitų miestų ir rajonų, kuriems Suostas yra gimtinė ar ten palaidoti artimieji. Davė ir po du tris tūkstančius litų. Viena Biržų krašto gyventoja paaukojo net 13 tūkst. litų. Rozalimo klebonas kun. Anicetas Kisielius, prieš keletą dešimtmečių darbavęsis Suoste, dovanojo du tūkstančius litų. Taip per trejus metus buvo surinkta 51 tūkst. litų.

Patiko septintas projektas

Vilniuje gyvenančio Kazimiero Tamošėčio firma „Nadruva“ pasišovė parengti bažnyčios projektą. Tik septintas jo variantas tiko suostiečiams. Bažnyčios pamatus kloti pradėjo „Agluona“, kitus darbus atliko „Nuosvyra“. Abi įmonės – privačios, įsikūrusios Biržuose. Lėšomis rėmė rajono savivaldybė, Vyriausybė. Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus šeima paaukojo tris tūkstančius litų. Krikščioniškai pasielgė įmonės, statybinių medžiagų pardavusios su nuolaida. Romualdas Masonas, Suoste gimęs, krikštytas ir dabar dirbantis Vilniuje, UAB „Dogas“ direktoriumi, pažadėjo nemokamai sutvarkyti bažnyčios elektros įrangą.

Kaimo vedlė

„Jeigu ne Regina Simonavičienė, tikriausiai Suoste nebūtų stovėjusi bažnyčia“, – neabejojo Biržų dekanas kan. Povilas Miškinis. Apie šią moterį jis atsiliepė vien geru žodžiu. Agronomės išsilavinimą turinti ir dabar ūkininkaujanti R.Simonavičienė savo gyvenime daug ko regėjusi. Gimusi 1944 m. birželio 3 d., kada buvo sudegintas Pirčiupių kaimas. Likimo nebuvo lepinama. Moteris patyrė 16 įvairių operacijų. Kartais gydytojai net abejojo, ar ji gyvens. Būdama 25 metų susižeidė stuburą. Teko pusantrų metų išgulėti ant lentos.

Dabar tvirtai tikinti sodietė išgirsta ir kaltinimų. Ją dažniausiai kritikuoja tie, kurie nė centu neprisidėjo prie bažnyčios statybos.

Išsaugoti daiktai bus grąžinti bažnyčiai

Po gaisro išliko metalinis kryžius. Jį restauruoti apsiėmė Nemunėlio Radviliškio seniūnas Vytas Jareckas, išmanantis kalvystės darbus. Varpas bus įkeltas į vieną šventovės bokštų. Varpinė pasiliks tokia pat, kokia buvo prieš gaisrą. Bažnyčiai bus grąžinta Stebuklingosios Marijos Rožės statulėlė, kun. M.Stonio dovana, parsivežta iš užsienio. Augustas Skadinis, kuris buvo Suosto bažnyčios zakristijonas, o dabar užimtas Germaniškio koplyčios reikalais, rūpinasi naujosios bažnyčios altoriumi.

Darbams galo nematyti

Pavyko rasti prezidento A.Smetonos uošvių Chodakauskų kapavietę. Suosto bažnyčiai jie dovanojo 20 ha žemės. Teks ieškoti rėmėjų, kad šių žmonių kapai būtų tinkamai prižiūrimi. R.Simonavičienė, kurią galima vadinti bažnyčios Suoste statymo varikliu, sklidina naujų planų. Ji stengiasi juos paversti tikrove. Ši veikla jai padeda išgyventi. Energija kunkuliuojančiai moteriai teko būti svočia dešimtyje vestuvių, pamerge – 25 vestuvėse.

Suostas, Biržų rajonas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija