Atnaujintas 2006 spalio 20 d.
Nr.79
(1479)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Tarėsi dėl Pažaislio vienuolyno ansamblio išsaugojimo

Pažaislio vienuolyno
ansamblio fragmentas
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Spalio 2 dieną LR Kultūros ministerijoje vyko darbo grupės dėl Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio išsaugojimo projekto parengimo pasitarimas, kuriam vadovavo darbo grupės pirmininkė Irma Grigaitienė. Jame dalyvavo Vyriausybės potvarkiu į darbo grupę įrašytas Kauno miesto mero pavaduotojas Kazimieras Kuzminskas.

Pasitarime buvo sprendžiami rugpjūčio mėnesį Vyriausybės nutarimu patvirtintoje Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio išsaugojimo programoje išdėstytų priemonių eiliškumo ir LR Vyriausybės nutarimo keitimo galimybės, buvo aptartas paraiškų pateikimas Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinio mechanizmo paramai gauti.

Pasitarimo metu išsakytos įvairios nuomonės ir nutarta, kad vienuolyno savininkės – seserys kazimierietės – turi steigti viešąją įstaigą ir pačios pasirinkti partnerius. Suabejota, ar Kauno kazimierietės iki lapkričio spės parengti paraišką Norvegijos finansinei paramai gauti, nes Kauno miestas jau yra pateikęs paraišką Norvegijos finansinei paramai gauti dėl Kauno pilies atstatymo. „Didžiausia galimybė piniginę paramą gauti iš EEE fondų, bet tam reikia, kad vienuolynas būtų viešoji įstaiga ir pati dalyvautų parengiant projektą ir jo teikime. Savivaldybė iš savo biudžeto skirti pinigų negali, nes Šv. Kazimiero kongregacija yra privatus objektas, todėl skirti lėšas iš rezervinio fondo nėra tikslinga“, – kalbėjo Kauno miesto mero pavaduotojas K.Kuzminskas.

Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis yra vienintelis tokio pobūdžio barokinės architektūros objektas Lietuvoje. Jo vertingumas – tobula gamtovaizdžio ir architektūros darna, unikalūs ir novatoriški ansamblio ašinės struktūros, bažnyčios fasado ir jos šešiakampio plano kompoziciniai sprendimai, daugiasluoksnė ir vientisa šio vienuolyno puošybos didžioji ikonografinė programa.

Kultūros paminklą sudaro visas kompleksas statinių. Vienuolyno pastatų ir teritorijos architektūrinių elementų būklė šiuo metu yra patenkinama. Svarbiausio ansamblio akcento – Šv. Marijos Apsilankymo bažnyčios būklė taip pat patenkinama, tačiau bokštai yra avarinės būklės.

Greta KAZLAITĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija