Atnaujintas 2006 spalio 20 d.
Nr.79
(1479)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Paminklas atkaklaus Lietuvos partizanų pasipriešinimo židinyje

Prie paminklo žuvusiems partizanams
Barčiūnų kaime. Tarp iškilmių dalyvių
(kairėje) – Dainavos apygardos
vadas dim. kpt. Kazimieras Savičius;
šalia paminklo, dešinėje –
kun. Vytautas Insoda, žuvusiųjų
artimieji, giminės

SEIRIJAI. Spalio 1 dieną į miestelį suvažiavo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) nariai – buvusių kovų bendražygiai, ryšininkai, žuvusių partizanų giminės, artimieji iš Kauno, Alytaus, Lazdijų, Veisiejų ir kitų gretimų vietovių. Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje klebonas kun. Vytautas Juozas Insoda aukojo šv. Mišias už Dainavos apygardos partizanus Antaną Majauską-Pabėgėlį, Vladą Misiūną-Bijūną, Vytautą Kalvinską-Nevėžį, Juozą Vailionį-Bedalį, žuvusius 1950 m. rugsėjo 15 d. Barčiūnų kaime, taip pat už tos pačios apygardos ir Šarūno rinktinės vadą Juozą Gegužį-Diemedį, Bronių Šalaševičių-Žilvitį, štabo narį Bolių Vailionį-Narsuolį, štabo narį Algirdą Salinį-Skirmantą, Gediminą Urmanavičių-Pavasarį bei Stasį Krukonį-Žvaigždikį, kurie žuvo 1951 m. rugsėjo 27 d. Bestraigiškės miške.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija