Atnaujintas 2006 spalio 20 d.
Nr.79
(1479)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Karalienės Elžbietos II valstybinis vizitas Lietuvoje

Apsikeitimas
valstybiniais apdovanojimais

Karalienė Elžbieta II ir prezidentas
Valdas Adamkus Rotušės
aikštėje bendrauja su vaikais

Karalienė Elžbieta II susitinka
su savo bendraamžiais
iš dešimties Lietuvos apskričių

Prezidentas Valdas Adamkus
ir karalienė Elžbieta II dalyvavo
vainikų padėjimo ceremonijoje
prie Žuvusiųjų kovoje
už nepriklausomybę paminklo
Antakalnio kapinėse

Iškilmingos Prezidentūroje
surengtos vakarienės metu karalienę
sveikina Šventojo Sosto apaštalinis
nuncijus arkivyskupas Peteris
Stephanas Zurbrigenas (dešinėje)

Oficiali Karalienės Elžbietos II
ir Edinburgo Hercogo
Filipo pasitikimo ceremonija

Karalienė Elžbieta II ir prezidentas
Valdas Adamkus Rotušės
aikštėje bendrauja su neįgaliaisiais

Prezidentas ir Karalienė
lankėsi Vilniaus universitete

Pirmadienio vakare atvykę į Lietuvą Jungtinės Karalystės karalienė Elžbieta II su vyru Edinburgo hercogu Filipu čia su valstybiniu vizitu lankėsi iki trečiadienio ryto. Per visą dvišalių santykių istoriją tai buvo pirmasis monarchės vizitas Lietuvoje. Iš Lietuvos karališkoji pora išvyko į Latviją, o paskui – į Estiją.

Karalienė nori, kad abiejų šalių santykiai klestėtų

Sakydama kalbą Seime, karalienė pažymėjo, kad Baltijos šalys iškilo iš po Sovietų Sąjungos šešėlio ir suklestėjo kaip nepriklausomos valstybės, užėmė savo vietą tarptautinėje bendruomenėje ir tapo gerbiamomis Europos Sąjungos ir NATO narėmis. „Tai buvo politinė, ekonominė ir socialinė transformacija, Europos istorijoje turinti vos keletą analogų. Tačiau niekada neturėtume pamiršti to, ką Lietuva iškentėjo savo kelyje į laisvę. Žudynių, kankinimų, deportacijų metai, trukę didesnę XX amžiaus dalį, yra vieni tamsiausių mūsų žemyno istorijos puslapių. Čia, Vilniuje, negalime pamiršti ir holokausto tragedijos. Britų žydų bendruomenėje yra daug tokių, kurių šeimos nariai amžino poilsio atgulė Lietuvos žemėje. Aš reiškiu pagarbą visiems tiems, kurie priešinosi tironijai, taip dažnai šiam tikslui paaukodami savo gyvybes, – kalbėjo Elžbieta II. – Mes dėsime pastangas garantuodami, kad laisvės, demokratijos ir laisvos rinkos vaisiai, kuriais mes naudojamės būdamos Europos Sąjungos ir NATO narėmis, taptų prieinami ir mūsų kaimynams, pasiruošusiems ir norintiems prisijungti prie mūsų. Mes tikime, kad mūsų pareiga yra padėti spręsti pasaulyje vykstančius konfliktus. Auga abipusė prekyba ir investicijos, o naujas galimybes atveria laisvas darbo jėgos judėjimas, – teigė karalienė. – Tikiuosi, kad mano vizitas parodys, kokią svarbą teikiame Britanijos ir Lietuvos santykiams. Sveikiname Lietuvą, mūsų naująją partnerę ir sąjungininkę, ir norime, kad mūsų santykiai klestėtų visose sferose. Žavimės tuo, kaip greitai iš tarptautinės pagalbos gavėjų jūs tapote dosniais davėjais, kaip iš saugumo importuotojos tapote šalimi, svariai prisidedančia prie kitų saugumo.

Sveikiname jūsų dinamiškumą, kūrybiškumą ir atsidavimą laisvės ir demokratijos idealams, galinčiais tiek daug duoti jūsų partneriams ir pasauliui. Į naują šimtmetį kartu žengiant iššūkių pilnu keliu, leiskite pacituoti jūsų „Tautiškos giesmės“ žodžius: „Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi“, – savo kalbą pabaigė Elžbieta II.

Mintyse aplankė Sibirą

Prezidentas Valdas Adamkus ragina politikus ir diplomatus įsiklausyti į karalienės Elžbietos II kalbą Seime. Valstybių vadovai kalbėjosi ir asmeniškai. Prezidento teigimu, šis pokalbis buvo itin malonus. „Karalienė domėjosi Lietuva ir ji yra labai gerai apie mūsų šalį informuota. Mintyse mes aplankėme Sibirą. Ji domėjosi Antrojo pasaulinio karo Lietuvai padarytais nuostoliais. Karalienė yra be galo dėkinga, kad turi progą pamatyti Lietuvą, apie kurią tiek daug girdėjo“, – sakė V. Adamkus.

Vėliau Elžbieta II Rotušės aikštėje susitiko su vilniečiais ir miesto svečiais. Tai buvo didžiausias oficialaus vizito renginys, vykęs pačios karalienės iniciatyva. Ji daugiausia kalbėjosi su jaunais žmonėmis, domėjosi jų kasdienybe. Prieš jos atvykimą, Rotušės aikštėje skambėjo žymiausios britų atlikėjų ir kompozitorių dainos.

Domėjosi Statuto sukūrimo aplinkybėmis

Elžbieta II, lydima Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo Česlovo Juršėno, parlamente apžiūrėjo parodą „Lietuvos Seimo istorija“.

Parodoje, sudarytoje iš keturių dalių, karalienė susidomėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės I Statuto sukūrimo aplinkybėmis, kai jis buvo priimtas Vilniaus Seime 1529 m., valdovų įtaka rengiant šį LDK teisės aktą. Šiuolaikinio parlamentarizmo „kambaryje“ („Pirmoji Respublika“) Elžbieta II pastebėjo 1920 metų Steigiamojo Seimo oficialaus svečio – Karališkosios Vyriausybės įgaliotojo atstovo pulkininko R.B.Vardo – nuotrauką ir išklausė Č.Juršėno pasakojimą apie Steigiamojo Seimo vaidmenį, ypač moterų dalyvavimą Lietuvos parlamentinėje politikoje (1920-1926). Karalienę taip pat sudomino tragiškas Lietuvos Seimų vadovų likimas 1940 metais, kai okupantai vienus suėmė, sušaudė, kitus ištrėmė.

Karalienė dalyvavo renginyje, skirtame atkreipti dėmesį į Didžiosios Britanijos ir Lietuvos akademinius bei mokslo pasiekimus, atidarė Mokslo kavinę, kurios tema – „Moksliniai tyrimai ir globalizacija“. Elžbieta II taip pat aplankė Antakalnio kapines, kur padėjo vainikus prie Žuvusiųjų kovoje už nepriklausomybę paminklo, bendravo su žuvusiųjų giminėmis, užsuko į Vilniaus universitetą, o Rotušėje kalbėjosi su savo bendraamžiais 80-mečiais.

Nuotraukos iš www.president.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija