Atnaujintas 2006 spalio 20 d.
Nr.79
(1479)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Misionierė mokykloje

Angolietė, Senegalo ambasadoriaus JAV žmona Marija Esperansa Giuji ne pirmą kartą Lietuvoje, nes jai čia patinka žmonės, jų nuoširdumas, raštingumas. Dabar, Naujamiesčio klebonas kun. Algirdo Dauknio pakviesta, lankėsi ir Krekenavos vidurinėje mokykloje, kur ją nuoširdžiai sutiko Krekenavos klebonas kan. Petras Budriūnas, katechetė Irena Kvedienė, mokytojai ir mokiniai. O misionierė turėjo daug ką papasakoti, nes lankėsi daugelyje pasaulio valstybių, buvo pažįstama su juodaodžių teisių gynėju ir už tai nužudytu Martinu Liuteriu Kingu, Pietų Afrikos Respublikos prezidentu Nelsonu Mandela, JAV prezidentu Džonu Kenedžiu. Keletą metų dirbo stiuardese, ištekėjusi gyveno su vyru, jam mirus, skelbia Dievo Žodį pasaulyje, nes be tikėjimo, Dievo nieko nėra, būtų tuščia.

Viešnia atvyko į Krekenavą apsirengusi savo šalies drabužiais su tautiniu galvos apdangalu. Kalbėjo prancūziškai, vertė kun. A.Dauknys. Viešnia pasakojo apie save, tikėjimą, kad Dievas daug gali, padaro stebuklų. Patyrė jų ir Marija, kai su vyru nespėjo į lėktuvą, kuris pakilęs į orą sugedo ir sudužo. Rodė turinti kryželį, Bibliją, be to, sakė, kad Kryžių kalnas daug pasako apie Lietuvą, jos žmones. Net popiežius Jonas Paulius II aplankė Kryžių kalną, kuriuo mes galima didžiuotis ir didžiuotis. Pasak Marijos, nereikia jaustis mažos tautos žmonėmis, nes mūsų tauta didelė savo dvasia, ji tiek paaukojo gyvybių, kad būtų laisva ir laiminga. Yra mažesnių tautų, bet jos tuo nesiskundžia, o džiaugiasi savo buvimu. „Garbinga yra Lietuva, todėl ne jūs mokykitės iš kitų, o tegu iš jūsų mokosi. Ne jūs sekite Vakarų madomis, o tegu seka jumis, jūsų dora, jūsų drabužiais, kurie, ypač tautiniai, labai gražūs, madingi. Viena madų dizainerė Romoje, pamačiusi nuotraukoje mergaitę tautiniais apdarais, pažadėjo sukurti madingų drabužių pagal lietuvių tautinius drabužius. Jei nemokame gerbti savo kalbos, kultūros, gerbiame ir sekame svetimomis. Tai negerai. Gerbkite šeimą, papročius, gėrį, grožį, ir viskas bus gerai ir gražu“, – sakė M.E.Giuji.

Prieš pokalbį su mokiniais parodė kryželį, Bibliją, peržegnojo (visi irgi persižegnojo). Pabaigoje sukalbėjo palaiminimo maldelę. Prancūzų kalbos mokytoja Rūta Zalepūgienė padėkojo viešniai ir kun. A.Daukniui, įteikė abiem po Krekenavos lankstinuką. Atsisveikindama M.E.Giuji pasidžiaugė, kad pasaulyje nyksta rasinė diskriminacija. Anksčiau juodaodžiai JAV buvo žeminami, diskriminuojami, o dabar juodaodė Kondoliza Rais yra JAV prezidento svarbiausia padėjėja. Visur turi būti rasių lygybė. Marija dar kartą priminė mokiniams, kad tegu kiti iš jų mokosi doros, gerumo, madų, o ne jie mokosi svetimų, nevykusių poelgių, aprangos ir visko, kas yra negera, netinkama, svetima, nes, sekdami nevykusiomis madomis, praras patys save.

Mokytojų kambaryje M.E.Giuji dar pasikalbėjo su mokytojais, vėl paragino neprarasti savęs, nes nuo mokytojų darbo priklauso mokinių ateitis, tautos likimas. Ji kvietė pažinti Dievą, be kurio pasaulis yra niekas. Mokyklos direktorius A.Graževičius sakė: „Ačiū, kad priminėte, kas mes esame ir kuo turime būti. Tai stiprins mūsų tikėjimą ir patriotizmą“.

Malonu girdėti gerus žodžius apie savo šalį, ypač iš tokių žmonių kaip Marija Esperansa, jie priverčia labiau pamilti savo tėvynę, jos žmones, gerus savus papročius, buitį ir susimąstyti, kas esi, kuo nori būti ir kaip gyventi, elgtis, dirbti, kad visai tautai būtų gerai.

Vincas STEPONAVIČIUS

Krekenava, Panevėžio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija