Atnaujintas 2006 spalio 20 d.
Nr.79
(1479)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Benediktas XVI pasveikino lenkus „Popiežiaus dienos“ proga

Popiežius Benediktas XVI pasveikino lenkų tautą pirmadienį, spalio 16 dieną, per Lenkijos televiziją pasakytoje kalboje. Šventasis Tėvas kreipėsi į lenkus „Popiežiaus dienos“ šventės, menančios Jono Pauliaus II išrinkimo Popiežiumi metines, proga. Popiežius sveikinimo kalbą pradėjo ir užbaigė lenkiškai.


Ar katalikų vyskupas kandidatuos į Paragvajaus prezidento postą?

Vyskupas Fernandas Lugo

Paragvajaus vyskupas emeritas 57 metų Fernandas Lugo daugiau kaip pusantrų metų yra atleistas iš ganytojo pareigų ir žada kelti kandidatūrą į 2008 metais vyksiančius prezidento rinkimus.

Paragvajaus vyskupų konferencija pareiškė neketinanti uždrausti vyskupui emeritui kandidatuoti į prezidentus, bet jis pirma turės prašyti Šventojo Sosto sutikimo, nes Kanonų teisė draudžia dvasininkui aktyvią politinę veiklą.


Amžiaus procesas

Petras KATINAS

Trečiojo reicho aviacijos
reichministras Hermanas Geringas,
likus ketveriems metams
iki Niurnbergo tribunolo

Spalio 1 dieną suėjo 60 metų nuo garsiojo Niurnbergo proceso pabaigos. Kai kam jis yra kaip teisingumo ir atpildo simbolis. Tačiau taip mano toli gražu ne visi. Nes dar neaišku, kas daugiau įvykdė nusikaltimų prieš žmoniją ir kas daugiau milijonų žmonių nukankino koncentracijos stovyklose – hitlerinė Vokietija ar stalininė Sovietų Sąjunga. Beje, masinis „liaudies priešų“ žudymas Rusijoje, vėliau Sovietų Sąjungoje, prasidėjo nuo pat 1917 metų bolševikų perversmo ir tęsėsi iki didžiausio žmonijos tirono Stalino mirties 1953-iųjų pavasarį. Naciai į valdžią Vokietijoje atėjo tiktai 1933 metais, bet, kad ir ką kalbėtume, tokių masinių žudynių ir represijų Vokietijoje ir jos užgrobtose teritorijose nebuvo. Žydų naikinimas – tai jau kitas klausimas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija