Atnaujintas 2006 spalio 20 d.
Nr.79
(1479)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Ar katalikų vyskupas kandidatuos į Paragvajaus prezidento postą?

Vyskupas Fernandas Lugo

Paragvajaus vyskupas emeritas 57 metų Fernandas Lugo daugiau kaip pusantrų metų yra atleistas iš ganytojo pareigų ir žada kelti kandidatūrą į 2008 metais vyksiančius prezidento rinkimus.

Paragvajaus vyskupų konferencija pareiškė neketinanti uždrausti vyskupui emeritui kandidatuoti į prezidentus, bet jis pirma turės prašyti Šventojo Sosto sutikimo, nes Kanonų teisė draudžia dvasininkui aktyvią politinę veiklą. Beje, vyskupas F.Lugo apie savo intencijas ligi šiol nepranešė šalies vyskupų konferencijai. O be Bažnyčios kanonų, kurie paskutinį žodį palieka Šventajam Sostui, galioja Paragvajaus Konstitucijos straipsnis, skelbiantis, jog į Respublikos prezidento ir viceprezidento postus religijų ir kultų tarnai negali kelti kandidatūros.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija