Atnaujintas 2006 spalio 20 d.
Nr.79
(1479)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Lietuviškų giesmių skambesys Vokietijoje

Inesė RATNIKAITĖ

Šv. Cecilijos religinės sakralinės
muzikos ansamblio nariams malonu
buvo girdėti prof. Vytauto Landsbergio
įvertinimą – jis pagyrė turtingą meninę
programą, gerai atsiliepė apie
profesionalų kūrinių atlikimą

Šv. Cecilijos religinės sakralinės muzikos ansamblis senąsias kantičkines lietuvių giesmes populiarina tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. „Širdyje esame giesmių giedotojai“, – sako ansamblio vadovė Rolanda Kalakauskienė, tačiau, vykstant į svetimą šalį, pasižvalgoma ir lietuviškojo folkloro lobyne. Giesmės koncertų metu išradingai derinamos su liaudies dainomis, melodijomis, šokiais, žaidimais. Klausytojus ypač patraukia senieji muzikos instrumentai: daudytės, skudučiai, ragai, tekšlės, šiaudo birbynės. Praėjusių metų lapkritį ansamblis koncertavo Londone. Šiais metais vyko į Vokietiją.


Lietuvos samariečiai Heseno žemėje

Lietuvos samariečiai prie Heseno
žemės parlamento rūmų
Vysbadene Vokietijoje

Lietuvos samariečių bendrijos valdybos nariai bei Vilniaus (pirmininkė Stasė Kaziūnaitė), Kauno (pirmininkas Mindaugas Vėlyvis), Jurbarko (pirmininkas Antanas Kazakevičius), Ukmergės (pirmininkė Jolita Stankaitienė) ir Varėnos (pirmininkė Janina Čepaitienė) skyrių pirmininkai, vadovaujami LSB prezidentės Laimutės Jusetienės, su atsakomuoju vizitu rugsėjį lankėsi Vokietijoje pas savo partnerius Kvedlinburge, Veterau, Karbene, Frydberge ir Vysbadene.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija