Atnaujintas 2006 spalio 20 d.
Nr.79
(1479)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Lietuvos samariečiai Heseno žemėje

Lietuvos samariečiai prie Heseno
žemės parlamento rūmų
Vysbadene Vokietijoje

Lietuvos samariečių bendrijos valdybos nariai bei Vilniaus (pirmininkė Stasė Kaziūnaitė), Kauno (pirmininkas Mindaugas Vėlyvis), Jurbarko (pirmininkas Antanas Kazakevičius), Ukmergės (pirmininkė Jolita Stankaitienė) ir Varėnos (pirmininkė Janina Čepaitienė) skyrių pirmininkai, vadovaujami LSB prezidentės Laimutės Jusetienės, su atsakomuoju vizitu rugsėjį lankėsi Vokietijoje pas savo partnerius Kvedlinburge, Veterau, Karbene, Frydberge ir Vysbadene. Kelionės metu buvo priimti Heseno žemės parlamente, lankėsi senelių globos namuose, vienišų benamių žmonių įstaigoje, dalyvavo seminaruose „Ambulatorinių ligonių slauga“, „Ligonių slauga stacionare“, „Sanitarinė tarnyba mokyklose“, „Maistas ant ratų“ (apie išvežiojamuosius karšto maisto paketus), parlamente klausėsi paskaitos „Demografiniai pokyčiai Vokietijoje“, dalijosi idėjomis ir darbo patirtimi apie bendrus projektus tarp Vokietijos ir Lietuvos samariečių. Lietuvos samariečiai ypač dėkingi už tai, kad visa seminarų medžiaga buvo parengta ir lietuvių kalba, kas palengvino bendravimą ir supratimą.

Ypač šiltas ir nuostabus priėmimas įvyko Kvedlinburge, kur beveik prieš tūkstantį metų rašytiniuose dokumentuose buvo paminėtas Lietuvos vardas ir kur iškilmingų pietų metu svečiams buvo įteiktas paveikslas-kopija originalo (lotynų) kalba apie Lietuvos vardo paminėjimą. Štai lietuviškas tekstas (versta iš vokiečių kalbos): „Šventasis Brunonas, kuris yra vadinamas Bonifacijumi, arkivyskupas ir vienuolis. 11-ais savo atsivertimo metais Rusios ir Lietuvos pasienyje pagonių trenktas į galvą su 18 saviškių 1009 m. kovo 9 d. iškeliavo į dangų“.

Džiaugiausi galėdamas padėkoti už brangią Lietuvos samariečiams dovaną. Dėkojau Kvedlinburgo samariečiams už tą nuoširdų supratimą ir Lietuvos žmonių pagerbimą. Malonu, kad šioje žemėje šventasis Brunonas pirmą kartą užrašė Lietuvos vardą ir kad šį miestą 2009 metais turėtų pagerbti daugelis Lietuvos žmonių.

Apie Lietuvos samariečių viešnagę rašė ir įdėjo nuotrauką didysis Vokietijos dienraštis „Frakfurter Rundschau“ ir vietinis laikraštis „Wetterauer Wochen-Bote“.

Algirdas JOKŪBAITIS,
Lietuvos samariečių bendrijos valdybos pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija