Atnaujintas 2006 spalio 27 d.
Nr.81
(1481)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Popiežius Benediktas XVI dalyvavo Italijos Bažnyčios suvažiavime

Mindaugas BUIKA

Suvažiavimo delegatams kalbėjusį
popiežių Benediktą XVI pristatė
Italijos vyskupų konferencijos
pirmininkas kardinolas Kamilas Ruinis

Apsilankęs Veronos mieste vykusiame 4-ajame Italijos Bažnyčios suvažiavime, popiežius Benediktas XVI pasakė vieną svarbiausių jau antrus metus einančio savojo pontifikato kalbų, svariai išdėstydamas pagrindinius katalikų veiklos uždavinius prieštaringomis šių dienų sekuliarizuoto Vakarų visuomeninio gyvenimo sąlygomis. Perspėjęs dėl tikėjimui iškilusių pavojų, tarp jų ir dėl pačios Bažnyčios „vidinės sekuliarizacijos“, spalio 19 dieną Šventasis Tėvas susitikimo dalyviams – vyskupams, kunigams ir pasauliečiams – iškėlė ištikimybės tradicijai, religinio švietimo ir katalikų aktyvaus politinio susitelkimo prioritetinę svarbą.


Prisiminta dviejų mirusių Italijos kardinolų tarnystė Vatikane

Kardinolas
Dinas Monducis

Ateinančiu mirusiųjų minėjimo, Vėlinių, liturginiu laikotarpiu taip pat bus prisimenami ir šiemet mirę aukščiausio rango Bažnyčios hierarchai, kardinolai, už kuriuos popiežius Benediktas XVI aukos gedulingas šv. Mišias lapkričio 4 dieną. Pastarosiomis dienomis į Amžinybę išėjo du žymūs italai kardinolai, tarnystę atlikę Vatikane, buvę artimi popiežių pagalbininkai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija