Atnaujintas 2006 spalio 27 d.
Nr.81
(1481)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Visų Šventųjų šventės ir Vėlinių belaukiant

Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Lietuviai turi gerą tradiciją tvarkyti savo artimųjų kapus, Visų Šventųjų dienos pavakare ir per Vėlines lanko juos, uždega žvakeles, pasimeldžia už mirusiuosius. Tegul nė vienas kapas per Vėlines neskendi tamsoje, o būna apšviestas žvakelių šviesomis.


Kai verkia baltos chrizantemos…

Marytė GUSTAINIENĖ,

Kauno „Aušros“ gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Kun. Vitas Kaknevičius

Lapkričio nykią pavakarę sukasi įvairiaspalviai medžių lapai. Tereikia įsiklausyti ir išgirsi jų nesibaigiančią raudą. Mirtis juos apkabina, išbučiuoja ir apverkia. Ar matei, kokios šlapios jų spalvos, prigludusios prie tamsios žemės, ant grindinio?.. Apsidairau aplink: žvilgsnis sustoja prie karališkosios chrizantemos galvos. Baltas žiedas net linksta, jis tiek prisisiurbęs lietaus, kad, atrodo, tuoj palinks prie žemės. Taip, jis toks baltas baltas, o žemė juoda, tokia vieniša ir liūdna. Tai kapinės, tai mirusiųjų vieta. Čia viskas byloja apie mirtį: ir medžių lapai, apraudantys paskutinį savo rudenišką valsą, ir gėlių žiedai, ir žvakės, ir ta tyla, tokia nežemiška, slegianti, tokia liūdna.


Memorialinė lenta monsinjorui atminti

Paminėtos mons. K.Vasiliausko 5-osios mirties metinės

Prie Pylimo gatvėje 6-uoju
numeriu pažymėto namo
buvo atidengta skulptoriaus
Romo Kvinto pagaminta
memorialinė lenta, žyminti
mons. K.Vasiliausko
gyvenimo vietą

Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko labdaros fondo iniciatyva spalio 15 dieną buvo paminėtos monsinjoro K.Vasiliausko 5-osios mirties metinės. Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje vyskupas Juozas Tunaitis aukojo šv. Mišias už pirmąjį atkurtos Katedros kleboną, tremtinį, Lietuvos žmonių mylimą monsinjorą. Dabartinis Arkikatedros klebonas kun. Ričardas Doveika pasakė labai gražų pamokslą apie monsinjoro gyvenimą ir veiklą. Vilniaus miesto savivaldybė finansavo paminklinės atminimo lentos prie namo, kuriame 1990-2001 metais gyveno mons. K.Vasiliauskas, pagaminimą. Prie Pylimo gatvėje 6-uoju numeriu pažymėto namo buvo atidengta skulptoriaus Romo Kvinto pagaminta memorialinė lenta. Jos atidarymo iškilmėse kalbėjo vicemeras Vitas Karčiauskas, Monsinjoro K.Vasiliausko fondo valdybos pirmininkas poetas Justinas Marcinkevičius, kunigas Gintaras Petronis, kiti visuomeninių organizacijų atstovai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija