Atnaujintas 2006 spalio 27 d.
Nr.81
(1481)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Memorialinė lenta monsinjorui atminti

Paminėtos mons. K.Vasiliausko 5-osios mirties metinės

Prie Pylimo gatvėje 6-uoju
numeriu pažymėto namo
buvo atidengta skulptoriaus
Romo Kvinto pagaminta
memorialinė lenta, žyminti
mons. K.Vasiliausko
gyvenimo vietą

Kunigai Gintaras Petronis
ir Ričardas Doveika bei Aldona
Daučiūnienė prie mons. Kazimiero
Vasiliausko kapo Antakalnio kapinėse

Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko labdaros fondo iniciatyva spalio 15 dieną buvo paminėtos monsinjoro K.Vasiliausko 5-osios mirties metinės. Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje vyskupas Juozas Tunaitis aukojo šv. Mišias už pirmąjį atkurtos Katedros kleboną, tremtinį, Lietuvos žmonių mylimą monsinjorą. Dabartinis Arkikatedros klebonas kun. Ričardas Doveika pasakė labai gražų pamokslą apie monsinjoro gyvenimą ir veiklą. Vilniaus miesto savivaldybė finansavo paminklinės atminimo lentos prie namo, kuriame 1990-2001 metais gyveno mons. K.Vasiliauskas, pagaminimą. Prie Pylimo gatvėje 6-uoju numeriu pažymėto namo buvo atidengta skulptoriaus Romo Kvinto pagaminta memorialinė lenta. Jos atidarymo iškilmėse kalbėjo vicemeras Vitas Karčiauskas, Monsinjoro K.Vasiliausko fondo valdybos pirmininkas poetas Justinas Marcinkevičius, kunigas Gintaras Petronis, kiti visuomeninių organizacijų atstovai.

Antakalnio kapinėse prie monsinjoro kapo įvyko jauki pagerbimo ir susikaupimo maldai valanda. Čia prie gėlėmis ir žvakutėmis papuošto kapo buvo meldžiamasi, giedamos giesmės, skaitomos eilės. Tai nuoširdžios meilės ir pagarbos mons. K.Vasiliauskui ženklai.

Aldona Daučiūnienė,
Monsinjoro K.Vasiliausko
labdaros fondo direktorė

Vilnius

Autorės ir Povilo KAROBLIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija