Atnaujintas 2006 spalio 27 d.
Nr.81
(1481)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Paminėjo kunigystės jubiliejų

Kan. teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

Mons. Jonas Gedvila

Spalio 18 dieną Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiojoje auloje vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų formacijos susirinkimas.

Po susirinkimo kunigai rinkosi į Telšių vyskupijos Katedrą, kurioje 12 val. buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios. Tą dieną Telšių Katedroje savo 60–ąjį kunigystės jubiliejų šventė mons. Jonas Gedvila. Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius, garbusis jubiliatas bei Telšių vyskupijos kunigai. Šv. Mišių metu giedojo Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, Gargždų ir Telšių Katedros parapijų chorai, jiems vadovavo prof. Gediminas Purlys, vargonavo Gargždų parapijos vargonininkas Petras Katauskas, taip pat šv. Mišių metu grojo Klaipėdos karinių jūrų pajėgų orkestras, vadovaujamas kapelmeisterio Prano Memėno.


Ir Lietuva, ir Vengrija siekė laisvės

Benjaminas ŽULYS

„Laisvės sakalai“

Praeis keli mėnesiai, ir šiam žmogui sukaks 80 metų. Šiek tiek pasiligojęs, bet guvios kalbėsenos ir laikysenos, jis gerai mena praėjusius metus, patriotinę gimnazistų veiklą Šakių gimnazijoje, Vengrijos tautos sukilimo atgarsius Kaune, visoje Lietuvoje, kitus išgyvenimus. Tai Laisvės kovų dalyvis Vytautas Juozapas Kluonius. Šalia sėdi jo žmona, buvusi Lietuvos partizanų ryšininkė, nūnai taip pat Laisvės kovų dalyvė Janina. (Vytautas ją vadina, jo manymu, lietuviškiau – Jone.) Abu gyvena jaukiame bute Kaune, Petrašiūnuose. Vytautas vaikščioja pasiramsčiuodamas ramentais, nes prieš daugelį metų norėdamas iš Gelgaudiškio miško su tėvu išnešti mina sunkiai susižeidusį plechavičiuką, pats užlipo ant minos ir neteko kojos…

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija