Atnaujintas 2006 spalio 27 d.
Nr.81
(1481)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Prižiūri baudžiauninkų kapines

Apvaršuvos kaimo gyventojai
Eugenija ir Kazys Biteriai
tvarkomose baudžiauninkų kapinaitėse

Nuošaliame Apvaršuvos kaimo vienkiemyje (Šilalės r.) gyvena Eugenija ir Kazys Biteriai. Kaziui jau 76-i eina, o Eugenija šį lapkritį švęs 70-metį. Dievo palaimos dėka šie apvaršuviškiai visą laiką gyvena santarvėje. Išleidę į gyvenimą savo atžalas, susilaukę vaikaičių ir provaikaičių, E. ir K.Biteriai džiaugiasi ir dėkoja Dievui, kad jie dar sveiki ir laimingi.

Netoli jų namų yra senos, kaip jie patys sako, baudžiauninkų kapinaitės. Nedidelis tas plotelis, su keletu sutrūnijusių tų laikų (jau perstatytų) medinių kryžių, primenančių, kad čia baudžiavos laikais amžinojo poilsio atgulė sunkiai dirbę ir vargę lietuviai.

Sovietmečiu norėta kryžius sunaikinti, o senas baudžiauninkų kapines buldozeriu sulyginti su žeme. Bet neišdrįso, nes E. ir K.Biteriai slaptai tas kapinaites prižiūrėdavo: aplink kryžius pasodindavo gėlių, nupjaudavo žolę, o rudenį nugrėbdavo lapus ir labai atsargiai, kad niekas nematytų, Vėlinių dieną uždegdavo pašventintas žvakutes. Kadangi jos buvo šalia vienkiemio, šito niekas „nesužinodavo“... O kai išvysdavo tuos kapelius kažkieno prižiūrimus – neišdrįsdavo jų sunaikinti.

Ir dabar E. ir K.Biteriai prižiūri tas netoli jų esančias kapinaites. Jau garbaus amžiaus sulaukę žmonės sako: „Gal kam esame ir bloga padarę gyvenime, gal neišvengėme klaidų, nors, atrodo, katalikiškai gyvenome, bet turime vilties, kad mus Dievas priglaus už rodomą pagarbą mirusiesiems prižiūrint šias senas, dar baudžiavos laikų kapinaites...“

Paprasti apvaršuviškių E. ir K.Biterių žodžiai, bet prasmingi jų darbai. Tikėkimės, jog Dievas tokius žmones tikrai myli ir jiems atvers Dangaus Karalystę...

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalės rajonas

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija