Atnaujintas 2006 lapkričio 8 d.
Nr.83
(1483)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Nesenkantis kūrybos šaltinis

Bronius VERTELKA

Jubiliatę Alfredą Petrulienę
sveikina Elena Steponavičienė
(dešinėje). Jos abi lanko
Šventojo Rašto pažinimo studiją

„Gyvenimas kaip upė“ – tokiu pavadinimu tapybos paroda, skirta Alfredos Petrulienės gyvenimo jubiliejui, veikia Panevėžio kraštotyros muziejuje. Joje įvairiais metais kurti tautodailininkės darbai. „Rengdama parodą norėjau, kad jos pavadinime būtų žodis „upė“. Galbūt ir dėl to, kad ji tokia veržli ir paslaptinga, kaip ir pats gyvenimas. Pati plaukioju prastokai, todėl dažniau einu upės krantais ir stebiu, kaip jos vagoje putojantis vanduo kažką plauna. Mėgstu su sutiktais žmonėmis pabendrauti, su jais pasidalyti patirtais įspūdžiais“, – pristatydama savo parodą kalbėjo A.Petrulienė.

Panevėžietė neslėpė, jog impulsas ką nors tapyti kartais švystelėja nelauktai. Įstrigo Vėlinių naktis lankant vienas kapines, kuriose palaidoti l863 metų sukilimo dalyviai. Tuo metu pradėjo snigti. Bet snaigės neužgesino žvakių. Atrodė, kad iš dangaus krintančias snaiges siunčia Dievas. Įsimintinos buvo Užgavėnės, švęstos Luokėje.

Dailininkė Danguolė Gailiūnaitė šiltai įvertino muziejininkės kūrybą ir priminė, jog Alfreda tapyti pradėjo maždaug prieš 35 metus, studijuodama Vilniaus universitete. „Jos kūryba – tvirta, brandi, išjausta. Alfreda tapo tai, kas jai pačiai įdomu. Ji yra tautos dailininkė, todėl sugeba įsiskverbti į jos turtų gelmes“, – gerų žodžių apie jubiliatę nešykštėjo menininkė. „Visada turite kažką gera pateikti į mūsų galerijoje rengiamas Panevėžio krašto tautodailės parodas. Jūsų darbai iš kitų išsiskiria profesionalomu. Ką jūs esate nutapiusi, tai didelė vertybė“, – A.Petrulienei sakė miesto Dailės galerijos direktorė Jolanta Lebednykienė. „Alfreda, jūs esate kaip amžina studentė, nepasitenkinate tuo, ką jau turite sukaupusi. Ketvirtus metus jus matau užsiėmimų metu“, – džiaugėsi Elena Steponavičienė, Šventojo Rašto pažinimo studijų, kurios vyksta Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje ir kurių lankytoja yra A.Petrulienė, viena dalyvių.

Muziejaus, kuriame dirba A.Petrulienė, direktorius Arūnas Astramskas pastebėjo: „Prieš 16 metų atėjau čia dirbti. Alfreda muziejuje jau buvo išdirbusi 15 metų. Mane džiugina toks jos pastovumas“. Sveikinimo žodį tarė miesto vicemeras Petras Luomanas. Muziejaus Istorijos skyriaus vedėjai A.Petrulienei jis įteikė padėkos raštą. Siekti naujų kūrybos aukštumų parodos autorei linkėjo miesto savivaldybės Kultūros ir meno skyriaus vedėja Loreta Krasauskienė. Pasveikinti jubiliatės atvyko kupiškėnai Rasa ir Algirdas Gasiūnai. Geros draugystės ryšius su Panevėžyje gyvenančia tautodailininke sutuoktiniai palaiko ketvirtį amžiaus. Žinomos miesto menininkės dailininkė Stasė Medytė ir tautodailininkė Stasė Mikeliūnienė parodos autorei įteikė pačių tapytus paveikslus. Netrūko ir kitų palinkėjimų. Tokiu savo žmonai išreikštu dėmesiu liko patenkintas Arvydas Petrulis. Jubiliatės vyras – vienas garsiausių Panevėžio krašto medžio drožėjų, Pauliaus Galaunės premijos laureatas.

Iš Plungės rajono kilusi A.Petrulienė meno žinių sėmėsi žymaus dailininko Algimanto Švėgždos vadovaujamoje studijoje Vilniuje. Ji jau yra penkiolikos personalinių parodų autorė.

Panevėžys

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija