Atnaujintas 2006 lapkričio 10 d.
Nr.84
(1484)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Perlaidojo bažnyčios statytoją

Urna su kan. Felikso Kapočiaus
palaikais Paminklinėje
Kristaus Prisikėlimo
bažnyčioje ir jo portretas

Lapkričio 4 dieną Kaune, Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kolumbariume, perlaidoti šios šventovės statytojo kan. Felikso Kapočiaus (1895 – 1971) palaikai. Iš Jungtinių Amerikos Valstijų parvežtą prieš 35-erius metus mirusio dvasininko urną su palaikais lapkričio 2–3 dienomis gausiai lankė tikintieji, atsisveikindami su šiuo uoliu Bažnyčiai ir Tėvynei savo gyvenimą atidavusiu kunigu.


Savo tautos laisvės siekė gyvendamas užsienyje

Bronius VERTELKA

Kun. Kazimieras Kuzminskas
prie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kronikos“ tomų
Livijos ŠIDLAUSKAITĖS nuotrauka

Kun. Kazimiero Kuzminsko, savo gyvenimą aukojusio Lietuvos laisvinimui tiesos žodžiu,100-osios gimimo metinės buvo paminėtos Panevėžio kraštotyros muziejaus filiale Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejuje. Vyko parodos „Anapus geležinės uždangos“ pristatymas. Joje panaudota Panevėžio kraštotyros, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ muziejų, Lietuvos išeivijos instituto bei Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rankraščių skyriaus medžiaga.


Mirė du Vilniaus kunigai

Kun. prof. dr. Pranas Vaičekonis

Spalio 6 dieną Santariškių ligoninėje mirė Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos rezidentas kun. Vladyslav Mikulevič, SDB. Kun. V. Mikulevič gimė 1927 m. gruodžio 5 d. Vilniuje, Verkiuose. 1934 metais garsus Vilniaus prelatas Liubianiec, pasižymėjęs gerais darbais, padovanojo seserims – Švč. Mergelės Marijos Pagalbininkės Dukroms – mišku apaugusį žemės sklypą šalia Vilniaus. Ta vieta buvo pavadinta Laurais, pagerbiant seserų vyresniąją motiną Laurą Meozzi. Ten buvo įkurta 150 vaikų našlaičių prieglauda, darželis, taip pat privati bendrojo lavinimo mokykla. Tarp seserų auklėtinių buvo ir V.Mikulevič. Atėjus sovietų valdžiai, 119 berniukų, tarp jų ir Mikulevič, viena mergaitė ir keletas seserų iš Laurų išvyko į Lenkiją.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija