Atnaujintas 2006 lapkričio 10 d.
Nr.84
(1484)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Darbai, skirti kardinolui atminti

Kaišiadorių vyskupija, nors ir mažiausia Lietuvoje, turi turtingą istorinį ir dvasinį paveldą. Iš čia kilęs kardinolas Vincentas Sladkevičius. Jo tikėjimo liudijimas ir šventumo pavyzdys svarbus šiandien ne vien šiai vyskupijai, bet ir visos Lietuvos tikintiesiems.

Spalio mėnesį Kauno Gerojo Ganytojo parapijos tikybos mokytojai kartu su parapijos klebonu kun. Jonu Stankevičiumi lankėsi kardinolo V.Sladkevičiaus tėviškėje, Kaišiadorių rajono Guronių kaime, Žaslių parapijoje, kur įkurtas Rožinio slėpinių kelias. Vieta Rožinio slėpinių keliui parinkta ieškant būdų įamžinti šio garbingo ganytojo, itin branginusio rožinio maldą, atminimą.

Neseniai čia pastatytos penkios ketursienės koplyčios, pristatančios rožinio maldos turinį. Pagrindiniai išganymo istorijos momentai čia susieti su lietuvių tautos bei Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorija. Rožinio maldos tradicija, sujungta su dailininko prof. A.Kmieliausko profesionaliu originalumu, priartino prie šiandienos svarbiausius išganingojo veikimo įvykius. Rožinio slėpinių turinys yra toks artimas kiekvieno iš mūsų gyvenimui. Čia pastatyta Švč. M.Marijos statula, kardinolui atminti – memorialinis lauko akmuo.

Grįždami mokytojai aplankė Žaslių Šv. Jurgio bažnyčią, kurios klebonas papasakojo parapijos ir bažnyčios istoriją. Šventoriuje pastatyta Kristaus kančios koplyčia. Tai vienintelis tokio pobūdžio statinys Kaišiadorių vyskupijoje.

Pakeliui apsilankėme Kaišiadorių Katedroje, dalyvavome šv. Mišiose.

Kelionės įspūdžiais pasidalijome prie vaišių stalo.

Stasė BRAZDŽIONIENĖ

Kaunas-Kaišiadorys-Žasliai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija