Atnaujintas 2006 lapkričio 10 d.
Nr.84
(1484)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vyskupui – garbės piliečio regalijos

Rūta RONKAUSKIENĖ

Skuodo Švč. Trejybės bažnyčioje
šv.Mišių koncelebracijai
vadovavo vysk. Antanas
Vaičius (viduryje)

Spalio 27 dieną Skuodo Švč. Trejybės bažnyčioje būta didelių iškilmių: vyskupui emeritui Antanui Vaičiui, kilusiam iš Skuodo rajono, Geidučių kaimo, įteiktos Skuodo garbės piliečio regalijos. Tai jau tryliktasis Skuodo garbės pilietis. Tądien aukotos šv. Mišios, kuriose dalyvavo Telšių vyskupas Jonas Boruta, generalvikaras prelatas Juozas Šiurys, dekanato kunigai, vyskupo sūnėnas kanauninkas Juozas Vaičius ir kiti garbingi svečiai.


Apie piligriminę kelionę į Jeruzalę

Regis, ir nebuvo to pusmečio, kai gegužės 5-ąją prie Kryžių kalno Šiaulių mero ir kai kurių Seimo narių, susirinkusios minios akistatoje po kalbų ir sveikinimų vysk. Eugenijus Bartulis palaimino Kryžiaus žygio „Meškuičiai-Golgota“ dalyvius, pasiryžusius su 60 kg kryžiumi ant pečių pėsčiomis 4300 km per Lietuvą, Baltarusiją, Ukrainą, Vengriją, Austriją, Italiją ir Šventąją Žemę nugabenti į Golgotą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija