Atnaujintas 2006 lapkričio 15 d.
Nr.85
(1485)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Mokslininkai diskutavo apie tautinio tapatumo išsaugojimą Europos Sąjungoje

Kristina BORKERTAITĖ

Tarptautinėje mokslinėje teorinėje-
praktinėje konferencijoje „Tautinio
tapatumo išsaugojimas Europos
Sąjungoje“. Iš kairės: prof. dr. Mario
Trapani, prof. dr. Gian Luigi Falchi,
kan. dr. Robertas Pukenis,
prof. dr. Džonas Shamuana Mabenga,
tribūnoje – prof. Alfonsas Motuzas

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete (KTF) lapkričio 10-11 dienomis vyko tarptautinė mokslinė teorinė-praktinė konferencija „Tautinio tapatumo išsaugojimas Europos Sąjungoje“. Konferencijos tikslas – kurti laisvą, be sienų, krikščionišką Europą, paskatinti žmones aktyviai dalyvauti tokios Europos kūrime ir viešajame diskurse.


Provokacijos kaina

Pagaliau tai, kas turėjo įvykti „tarybų” Lietuvoje, įvyko. Po keleto mėnesių, beveik nuo šių metų pradžios, kai ilgamečiam sovietinių lagerių kaliniui Algirdui Petrusevičiui, netekusiam juose sveikatos (buvo amputuota ranka, kai įniršę kagėbistai už mėginimą pabėgti iš „perauklėjimo įstaigos” šaudė į jį iš įsiūčio), buvo mesti kaltinimai ginklų pardavinėjimu, po keleto savaičių tardymo Kauno apygardos teismas pagaliau nuteisė jį ir kitus du „bendrininkus” už įvykdytus nusikaltimus. Ką gi nusikalstamo padarė buvęs Seimo narys bei lietuviško šaunamojo ginklo „Vytis” kūrėjas A. Petrusevičius, kuris buvo jau iš anksto kaltinamas įvairiausios žiniasklaidos, neteisėtu disponavimu ginklais?


Ar važiuosime laimės į Daniją?

Justinas ADOMAITIS

Laimingas žmogus lietuviui visuomet kėlė įtarimą: arba jis vartosi piniguose kaip inkstas taukuose, arba jam ne visi namie. Tėvai nuo mažumės vaikams kaldavo: neprasitark, kad gyvenimas gražus, o tau gyventi gera. Tūnok kasdienybėje rūpintojėlio veido išraiška, vaidink nelaimingą ir neturtingą. Vyresniuosius to mokė fizinės ir dvasinės tremties bei totalinės nacionalizacijos šmėkla, klaidžiojusi po Lietuvą pirmaisiais pokario dešimtmečiais, o vėliau paskui save palikusi įtarumo ir baimės šešėlius.


Prieš skurdą ir išnaudojimą

Benjaminas ŽULYS

Protesto akcijos „Prieš skurdą
ir išnaudojimą“ dalyviai

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ į protesto akciją „Prieš skurdą ir išnaudojimą“ pakvietė profesines sąjungas, visuomenines organizacijas, studentus, visą jaunimą, politikus, kurie neabejingi Lietuvos ateičiai, jos žmonėms. Akcijos tikslas – protestuoti prieš ketinimą prailginti darbo savaitę nuo 48 iki 60 valandų, taip pat pareikalauti, kad nuo 2007 metų pradžios būtų nustatyta minimali mėnesio alga 700 litų ir kiekvienais kitais metais ji būtų didinama mažiausiai po 10 procentų. Protesto akcijoje buvo griežtai kalbėta ir kitais opiais mūsų gyvenimo klausimais.


Mielos lietuvės ir lietuviai,

Lietuvystės pojūtis ir sklaida pasaulyje daugeliui mūsų kartų esti neatskiriama gyvenimo dalis. Visi žmonės yra skirtingi, kaip ir tautos, būtent tai ir sudaro pasaulio grožį. Šiose skirtybėse glūdi bene didžiausia bendrystė, nes visi iki vieno esame žmonės. Mūsų visų uždavinys – visus skirtumus, ne tik charakterio, nuomonių ar išvaizdos, suvienyti į vieną harmoningą bendrystę.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija