Atnaujintas 2006 lapkričio 15 d.
Nr.85
(1485)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Prieš skurdą ir išnaudojimą

Benjaminas ŽULYS

Protesto akcijos „Prieš skurdą
ir išnaudojimą“ dalyviai

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ į protesto akciją „Prieš skurdą ir išnaudojimą“ pakvietė profesines sąjungas, visuomenines organizacijas, studentus, visą jaunimą, politikus, kurie neabejingi Lietuvos ateičiai, jos žmonėms. Akcijos tikslas – protestuoti prieš ketinimą prailginti darbo savaitę nuo 48 iki 60 valandų, taip pat pareikalauti, kad nuo 2007 metų pradžios būtų nustatyta minimali mėnesio alga 700 litų ir kiekvienais kitais metais ji būtų didinama mažiausiai po 10 procentų. Protesto akcijoje buvo griežtai kalbėta ir kitais opiais mūsų gyvenimo klausimais.

Protestuotojų eisena prasidėjo nuo „Sandraugos“ būstinės Laisvės alėjoje ir sustojo prie Vytauto Didžiojo paminklo bei šalia stūksančių miesto Savivaldybės rūmų. Plakatuose, kuriuos laikė piketuotojai, buvo surašyti priekaištai šalies Vyriausybei, įvairiems pareigūnams, darbo savaitės prailginimo iniciatoriams – Pramonininkų konfederacijai ir jos vadovui B.Lubiui. Plakatai skelbė: „Kirkilas – už vergovės įteisinimą“, „Ar valstybė pritaria vergovinės santvarkos sugrąžinimui?“, „Vergovei – ne“, „Mes – prieš pramonininkų ir Vyriausybės suokalbį“, „Nuvarytiems „arkliams“ nereikės mokėti pensijų“, „Nevergausim Lubiui“, „Lubys – ryklys“ ir kt.

Profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis, pirmininko pavaduotoja Danutė Bareikienė kalbėjo, kad neseniai Europos Sąjungos Užimtumo, socialinės politikos sveikatos ir vartotojų reikalų taryboje svarstant klausimą dėl darbo laiko direktyvos, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Kipro atstovai blokavo kapitalo siekį – didinti žmonių išnaudojimą. Nes šių šalių atstovai myli savo žmones, gerbia jų teises. Tačiau, kaip sakė K.Juknis, dar gerokai prieš ES Tarybos posėdį, Lietuvos socialinių reikalų ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė informavo visą Europą esą Lietuva norinti įvesti prailgintą darbo savaitę. Tad žmonės, kurių darbo savaitė yra penkios dienos, turėtų kasdien dirbti po 12 valandų, o kurių šešios dienos – po 10 valandų. Tad kas liktų šeimai, poilsiui, kultūringai pramogai? „Kas įgaliojo ministrę ir davė jai teisę taip teigti visos Lietuvos vardu, taip žeminti ir įžeisti Lietuvos žmones?“ – pasipiktinęs klausė K.Juknis. Jis pabrėžė, kad toks ministrės elgesys daro gėdą ne tik doriems mūsų šalies piliečiams, bet ir kompromituoja mūsų valstybę. Neaiški ir mūsų Prezidento pozicija. Užtat žinomos Prezidentūros patarėjų intrigos, Turniškių skandalai, paauksuoti tualetai ir panašūs dalykai. „Lietuva dar kartą pasirodė negalinti išsivaduoti iš provincialumo ir sovietinio sindromo“, – sakė kalbėtojas.

Akcijoje nemažai priekaištų išsakė kiti jos dalyviai. Antai „Sandraugos“ V.Kuprevičiaus vidurinės mokyklos padalinio vadovas Vytautas Malinauskas sakė su daug kuo kalbėjęs dėl darbo savaitės prailginimo, bet niekas tokiam ketinimui nepritaręs. Žemės ūkio universiteto studentas Justinas Urbonavičius susirūpinęs priminė, kad vis daugiau jaunimo išvyksta dirbti į užsienį ir netrukus Lietuvoje gali likti ant socialinės rizikos ribos esantys jaunuoliai, pensininkai. Lietuvą užplūs vadinamojo trečiojo pasaulio šalių atvykėliai. Bet jie Lietuvos neišgelbės. Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas Zigmas Kazlauskas, „Sandraugos“ Garliavos vidurinės mokyklos vadovas Aleksandras Bosas teigė, kad artėja ekonominė ir demografinė katastrofa. Nemažai daliai Lietuvos piliečių gresiąs ne vien skurdas, bet ir badas. Aštrios gydymo problemos. Kaunietis Pranas Bartkus pasiskundė, kad jie abu su žmona per mėnesį gauna iš viso 700 litų. Kaip išgyventi? Jau atėjęs raštas su grasinimu dėl nesumokėtų komunalinių mokesčių išmesti juos iš buto...

Mitinge buvo kviečiama ne per valstybines įstaigas, jų valdininkus, o per profsąjungas gelbėti Lietuvą, jos ateitį.

Į akciją iš Kauno apskrities ir Kauno miesto valdininkų ir politikų atėjo tik vienas Kauno miesto Tarybos narys Andrius Kupčinskas. Jis atkreipė dėmesį, kad dabar už 48 valandų darbo savaitę darbdaviai savo dirbantiesiems nesumoka tiek, kiek šie verti. Tad nėra vilties, kad darbdaviai deramai atsiskaitytų už 60 valandų darbo savaitės trukmę.

Mitinge kalbėta apie kolektyvinės sutarties būtinumą ir svarbą visuose darbo kolektyvuose.

K.Juknis ir D.Bareikienė sakė, kad būtų naivu ir beprasmiška įteikti kokius nors reikalavimus pramonininkams, juos gėdinti. Todėl buvo perskaityti reikalavimai Lietuvos Seimo pirmininkui Viktorui Muntianui ir ministrui pirmininkui Gediminui Kirkilui. Šiame dokumente reikalaujama pripažinti, kad Lietuvos pramonininkų konfederacijos pasiūlymas dėl darbo savaitės prailginimo yra nepriimtinas, nekorektiškas, nesuderintas su socialiniais partneriais. Taip pat iki 2007 m. sausio 1 d. parengti dokumentą, kad visose įstaigose, įmonėse, organizacijose būtų privalomos kolektyvinės sutartys. Iki to termino parengti pataisas Administracinių teisės pažeidimų kodekse, kad profesinių sąjungų įgalioti atstovai, vykdydami Darbo kodekso 33 straipsnį, turėtų teisę surašyti administracinį teisės pažeidimų protokolą. Nustatyti, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų sausio 1 dienos būtų 700 litų ir kas metai ji būtų didinama ne mažiau kaip 10 proc. Taip pat įpareigoti Socialinių reikalų ir darbo ministeriją parengti Socialinės saugos programą, kuria galėtų pasinaudoti dirbantieji iškilus įvairioms grėsmėms.

Kaunas

Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija