Atnaujintas 2006 lapkričio 15 d.
Nr.85
(1485)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Mielos lietuvės ir lietuviai,

Lietuvystės pojūtis ir sklaida pasaulyje daugeliui mūsų kartų esti neatskiriama gyvenimo dalis. Visi žmonės yra skirtingi, kaip ir tautos, būtent tai ir sudaro pasaulio grožį. Šiose skirtybėse glūdi bene didžiausia bendrystė, nes visi iki vieno esame žmonės. Mūsų visų uždavinys – visus skirtumus, ne tik charakterio, nuomonių ar išvaizdos, suvienyti į vieną harmoningą bendrystę.

Šiuo metu rengiama studija apie itin reikšmingą ir svarbią lietuvių gyvenimo, veiklos sritį – „Lietuvių švietimas išeivijoje 1945–1990 m.”. Šioje srityje nuveikta daug ir gerų darbų, taigi susumuojantis bendrą indėlį veikalas yra labai aktualus ir reikalingas. Nuoširdžiai kreipiuosi, kaip rengiamos studijos autorė, į kiekvieną: šiomis temomis suteikta informacija, prisiminimai, pasiūlymai, komentarai, esant galimybei – dokumentuotos, archyvinės medžiagos kopijos jį praturtintų ir leistų apie mus palikti istorijai ryškesnį įspaudą. Taip pat ir apsaugotų nuo istorijos perrašinėjimų ar nutylėjimų. Kad ir kurioje pasaulio vietoje gyventume, esame verti vieni apie kitus žinoti daugiau, išsamiau, verti susitelkti, ir kiekvieno mūsų pagalba šiuo atveju neįkainojama. Todėl iš anksto prašau priimti nuoširdžiausią padėką už suteiktas žinias ir bendradarbiavimą. Prašyčiau paskatinti ir savo šeimų narius, bičiulius ir kolegas, lankiusius išeivijos lietuvių švietimo institucijas, susidūrusius su lietuvystės sklaida, pasidalyti patirtimi, pagelbėti išreikšti lietuvių kultūros vertę ir bendrystę šioje knygoje.

Visų pasiūlymų, prisiminimų, nuorodų, komentarų, informacijos ir pastebėjimų laukiama šiais adresais:

Hum. m.dr. Eugenija Vaitkevičiūtė, p.d. 2078

Kauno apskrities centrinis paštas,

LT-44001 Kaunas-C, Lietuva

Elektroninio pašto adresas: evgevg@gmail.com

Telefonas Lietuvoje (mobilus): +370 671 54159

Pagarbiai, su šiltais linkėjimais iš Lietuvos

humanitarinių mokslų daktarė Eugenija Vaitkevičiūtė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija