Atnaujintas 2006 lapkričio 15 d.
Nr.85
(1485)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Rašytojas neleido sielai rūdyti...

Gediminas GRIŠKEVIČIUS

Vilniaus universiteto Istorijos-
filologijos fakulteto studentai
lituanistai Kulautuvoje. Kairėje –
Viktoras Brazauskas. 1967 metų kovas

Kai aš mažas kūdikis bėgiojau,

Iškentėjau aš kančias visas...

Lapkritis parsiveda visus išėjusius. Sykiu žingsnis žingsnin ėjusius. Sykiu tas pačias knygas skaičiusius. Sykiu lietuviškas dainas dainavusius ir nemeluotai nuoširdžius posmus deklamavusius... „Likiminius žmones“, jaukiai besišypsančius maloniai širdį ir šiandien sušildančiuose gyvenimo vitražuose. Tuo ir reiškiasi žmonių giminiškumas.


Nelaiku užgesęs žiburys

Antanas MARČIULAITIS

Prof. dr. Jonas Kazlauskas (1930-1970)

Poetas Justinas Marcinkevičius savo atsiminimų knygoje „Dienoraštis be datų“ apie buvusį jaunystės draugą Joną Kazlauską rašė: „Vos tik pagalvoju apie Joną – tuoj ir suskamba ausyse: „Kas paklos man patalėlį, kas nuvargusį paguos…“ Poetas prisiminė, jog šią gilios nostalgijos kupiną dainą pirmą kartą išgirdęs iš Jono lūpų tada, kai juodu ilsėjosi ant šviežio, vasaros kvapais prisodrinto šieno Jono tėviškėje. Poetas pabrėžia: „Skaidri melodijos ir žodžio vienovė pilna buvo skaudaus lyrizmo, dramatiško gyvenimo laikinumo nuojautos… mums atrodė, kad mes dainavome ir savo epochą, ir savo likimą“.


1831 metų sukilimo Lietuvoje didvyrė

Grafaitės Emilijos Pliaterytės 200-osioms gimimo metinėms

Grafaitė Emilija Pliaterytė
Nuotrauka iš leidinio
„1831 metų sukilimio didvyrė
grafaitė Emilija Pliaterytė“

Lapkričio 13 dieną sukako du šimtai metų, kai 1806 metais Vilniuje, grafų Pranciškaus Ksavero Broel-Pliaterio ir Onos Platerienės (mergautinė pavardė – Ana fon Mol) šeimoje, gimė pirmagimė, mergytė, kuri buvo pakrikštyta Emilijos vardu. Džiaugsmas būtų buvęs kur kas didesnis, jei būtų gimęs berniukas, mat grafas Pranciškus Ksaveras tikėjosi sūnaus. Tuo metu niekas negalėjo pagalvoti, kad po kurio laiko būtent ši mažutė mergaitė taps Lietuvos pasididžiavimu. Jos atminimui bus rašomos eilės, kuriamos pjesės, o jos drąsos, narsumo ir kovingumo pavyzdžiu bus mokomas ne vienas vyras.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija