Atnaujintas 2006 lapkričio 15 d.
Nr.85
(1485)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Naujos galimybės Šventojo Sosto istorijai tirti

Mindaugas BUIKA

Popiežius Pijus XI

Popiežiaus Pijaus XI pontifikatas dokumentuose

Popiežiaus Benedikto XVI sprendimas leisti atidaryti Vatikano slaptuosius archyvus, susijusius su jo pirmtako Pijaus XI pontifikatu (1922-1939 metai), sukėlė visuotinį istorikų susidomėjimą. Iš tikrųjų tas laikotarpis ženklino trijų didžiųjų totalitarinių režimų Europoje – Musolinio fašizmo – Italijoje, Hitlerio nacizmo – Vokietijoje ir Stalino komunizmo – Rusijoje – stiprėjimą, atvedusį į Antrojo pasaulinio karo tragediją su sunkiomis pasekmėmis taip pat ir Katalikų Bažnyčiai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija