Atnaujintas 2006 lapkričio 17 d.
Nr.86
(1486)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Prisiminė mirusius Kaišiadorių vyskupijos kunigus

Kun. dr. Algirdas Jurevičius

Prel. Jonas Jonys
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Lapkričio 9 dieną Kaišiadorių vyskupijos kunigai susibūrė Katedroje šv. Mišioms už prieš metus mirusį ilgametį Kaišiadorių vyskupijos kurijos kanclerį ir vyskupo generalvikarą prel. Joną Jonį bei kitus vyskupijos kunigus (nuo Kaišiadorių vyskupijos įsteigimo 1926 metais mirė 179 kunigai, darbavęsi vyskupijoje). Šv. Mišioms už mirusius kunigus vadovavo Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, koncelebravo 35 kunigai, pamokslą sakė Kaišiadorių vyskupo generalvikaras kun. dr. Algirdas Jurevičius. Po Mišių visi pasimeldė prie velionio kapo, buvo pašventinta atminimo lenta – paminklas.


Moters vaidmuo šeimoje ir visuomenėje

Kristina BORKERTAITĖ

Lapkričio 11 dieną, šeštadienį, Kaune, Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje, buvo surengtas iškilių Lietuvos katalikių moterų paminėjimas, kartu paminint ir Onos Gaigalaitės-Beleckienės (1906 m. lapkričio 11 d.-1989 m. spalio 11 d.) gimimo 100-ąsias metines. Ištikimi „XXI amžiaus“ skaitytojai turėtų prisiminti spausdintas ištraukas iš O.Gaigalaitės-Beleckienės knygos „Išniekintieji“. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Ganytojas O.Gaigalaitės-Beleckienės gyvenimą pateikė kaip deramo gyvenimo katalikei moteriai pavyzdį. Šv. Mišių liturgiją papuošė ir susirinkusiųjų tikinčiųjų širdis pradžiugino Kauno sakralinės muzikos mokyklos mergaičių chorų „Pastoralė“ ir „Giesmė“, vadovaujamų N.Jautakienės ir S.Jautakaitės-Hargreaves, giesmės.


Vėlinių šviesa muzikoje, ėjime ir arbatos puodelyje

Inesė Ratnikaitė

„Glorija Gospel“ iš Panevėžio
Juozo DapŠausko nuotrauka

Vėlinės, Visų Šventųjų diena, – susimąstymo apie prisikėlimą bei amžinąjį gyvenimą laikas. Šiaulių vyskupijoje ieškoma būdų, kaip prasmingiau paminėti šias dienas. Ne tik paminėti, bet ir prabilti apie tai, kas iš tiesų svarbu.

Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centras kvietė heloviną keisti į šventę „Holy wins“ – „Šventieji laimi“. Šiauliuose ši originali šventė švenčiama jau antrą kartą. Spalio 27 dieną Šiaulių kultūros centre buvo organizuotas koncertas. Susirinkusieji klausėsi garsiausių šiuolaikinės krikščioniškos muzikos grupių Lietuvoje – „Gyvai“ iš Vilniaus bei „Glorija Gospel“ iš Panevėžio. Tikėjimo patirtimi dalijosi Veiklių žmonių bendrijos atstovai. „Šia šventumo akcija – koncertu siekiame ugdyti dvasinį, psichologinį ir fizinį sveikumą, kad visuomenė dvasiškai, kultūriškai ir ekonomiškai taptų turtinga“, – sakė Katalikų evangelizacijos centro direktorius Juozas Dapšauskas.


Margionyse tebedega Vėlinių laužai

Rūta Averkienė

Vėlinių dieną kapinaitėse

Šilais apsisiautusio Margionių kaimo Dzūkijoje gyventojai tebegerbia senolių tradicijas, aštuonias dienas po Visų Šventųjų dienos degindami Vėlinių laužą ir melsdamiesi Margionių kaimo kapinaitėse. Šias unikalias, iki šių dienų išlikusias apeigas galima išvysti tik dar viename išnykimo ženklu pažymėtame Zervynų kaime. Niekur kitur Lietuvoje to jau nebeišvysime.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija