Atnaujintas 2006 lapkričio 17 d.
Nr.86
(1486)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Moters vaidmuo šeimoje ir visuomenėje

Kristina BORKERTAITĖ

Lapkričio 11 dieną, šeštadienį, Kaune, Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje, buvo surengtas iškilių Lietuvos katalikių moterų paminėjimas, kartu paminint ir Onos Gaigalaitės-Beleckienės (1906 m. lapkričio 11 d.-1989 m. spalio 11 d.) gimimo 100-ąsias metines. Ištikimi „XXI amžiaus“ skaitytojai turėtų prisiminti spausdintas ištraukas iš O.Gaigalaitės-Beleckienės knygos „Išniekintieji“. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Ganytojas O.Gaigalaitės-Beleckienės gyvenimą pateikė kaip deramo gyvenimo katalikei moteriai pavyzdį. Šv. Mišių liturgiją papuošė ir susirinkusiųjų tikinčiųjų širdis pradžiugino Kauno sakralinės muzikos mokyklos mergaičių chorų „Pastoralė“ ir „Giesmė“, vadovaujamų N.Jautakienės ir S.Jautakaitės-Hargreaves, giesmės.

Po iškilmingų šv. Mišių renginio komiteto pirmininkė Alė Jurgaitienė pakvietė apmąstyti XX ir XXI amžių moters vaidmenį visuomenėje. S. dr. Albina Pajarskaitė skaitė pranešimą „Žvilgsnis į prieškario katalikes moteris šeimoje, parapijos bendruomenėje ir visuomenėje“, kuriame priminė, koks svarbus buvo moterų vaidmuo sprendžiant socialines problemas, rūpinantis tautiškumo išsaugojimu, kultūriniu šalies gyvenimu, diegiant katalikiškas vertybes šeimoje ir visuomenėje. O.Gaigalaitės-Beleckienės dukra, buvusi tremtinė, dr. Marija Beleckaitė-Rimkevičienė liudijo apie moterų ištvermę ir pasiaukojimą žiauriausiu okupacijos laikotarpiu: kaip pasiaukojančiai lietuvės rūpinosi savo vaikais, gynė juos nuo bado, mokė giesmių. Dr. Eglė Laumenskaitė dalijosi savo mintimis apie moters vaidmenį, stiprinant šeimą, atkuriant bažnytinę bendruomenę ir asmens orumą visuomenėje. Pranešėja pabrėžė, kad šiandien už moters aktyvumą – svarbiau jos sąmoningumas, bendradarbiavimas su vyru, bendražmogiškų santykių kūrimas šeimoje ir už jos ribų, vaikų auklėjimas, nes būtent moteris padeda tarpusavio santykių pagrindus.

Pabaigoje renginio organizatoriai pakvietė šeimas, parapijų bendruomenes, jaunimo ugdytojus, politikus, kultūros ir žiniasklaidos atstovus bei visus neabejingus geros valios žmones artėjant Katalikių moterų draugijos įsikūrimo 100 metų jubiliejui, daugiau dėmesio skirti vyrų ir moterų sąmoningumui, savo asmens tapatybės suvokimui, tarpusavio bendradarbiavimui ir šiuos rūpesčius pavesti Šiluvos Dievo Motinos globai, artėjant jos apsireiškimo 400 metų jubiliejui.

Kreipimesi teigiama, kad renginio dalyviai, peržvelgę XX amžiaus moterų veiklą šeimoje ir visuomenėje, žmogiškosios doros, atsakomybės ir šeimos gyvenimo nuvertinimą okupacijos laikotarpiu ir dabar bei pamąstę, ko šiandien labiausiai reikia stiprinant kiekvieno asmens orumą, šeimą ir bendruomeniškumo pagrindus, mano, jog šeimų irimas, pamesti vaikai, didėjantis smurtas, ypač tarp paauglių, savižudybės, plintanti narkomanija ir prostitucija rodo gilėjančią mūsų gyvenimo krizę, kuri pirmiausia ženklina žmogaus savivertės ir orumo netektį, nes asmuo – tiek vyras tiek moteris — tapo priemone turtui, vartojimui, malonumui, visokiai manipuliacijai ir išnaudojimui. Todėl ateinančiais 2007 metais, švęsdami 100 metų sukaktį nuo pirmojo Lietuvos moterų suvažiavimo, ypatingą dėmesį turėtume skirti vyrų ir moterų asmeniško ir pilietinio sąmoningumo bei atsakomybės, jų tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo klausimams, kuriant tvirtą visuomenės pagrindą — šeimą ir ugdant žmogų bendruomeniniam gyvenimui. Neatidėliojant šiuos klausimus reikėtų spręsti savo artimoje aplinkoje ir parapijų bendruomenėse, taip pat ryžtis juos išsiaiškinti ir aptarti visos Lietuvos mastu.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija